Lähiruokalaki edistämään lähiruoan käyttöä Illinoin osavaltioon

Lähiruoan käyttöä edistetään uuden lähiruokalain avulla Illinoin osavaltiossa. Osavaltion virastojen ja valtionapua saavien toimijoiden on hankittava lisääntyvässä määrin osavaltiossa tuotettua ruokaa.-Illinoin osavaltio on erittäin suuri maataloustuotteiden tuottaja. Uusi laki varmistaa, että osavaltiossa tuotetusta ruoasta suurempi osa myös käytetään osavaltiossa, sanoo kuvernööri Quinn.Uuden lähiruokalain mukaan osavaltioon tulee muodostaa elintarvike-ketjun eri osapuolista koostuva paikallisen ruoan, maatalouden ja työpaikkojen neuvosto, jonka tehtävänä on kehittää toimivat markkinat lähiruoalle yhteistyössä osavaltion virastojen, yritysten ja kansalaisten kanssa.

Lähiruoan osuuksille osa asetettu tavoitteet. Osavaltion virastojen tulee käyttää vähintään 20 prosenttia omassa osavaltiossa tuotettua ruokaa vuonna 2020. Osavaltion avustuksia saavien on käytettävä vähintään 10 prosenttia lähiruokaa vuonna 2020.

Valtion omistamat ruoan ostavat voivat maksaa enintään 10 prosentin paikallisuuslisää hankkimistaan elintarvikkeista verrattuna edullisimpaan tarjoukseen.

Vaikka Illinoin osavaltio on erittäin merkittävä maatalousvaltio, niin sen alueella käytetyistä hedelmistä, vihanneksista ja lihasta 96 prosenttia hankitaan osavaltion ulkopuolelta. Tämän epätasapainon korjaamista pidetään merkittävänä mahdollisuutena osavaltiossa. Uusi laki luo lisää markkinoita paikalliselle tuotannolle. Varsinkin paikallinen luomutuotanto voi hyötyä uudesta lainsäädännöstä. Elintarvikemarkkinoiden kokonaisarvo on osavaltiossa 48 miljardia dollaria ( euroa).

Uuden lain uskotaan luovan runsaasti uusia työpaikkoja tuoretuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja markkinointiin.
Tiedote
www.illinoisagconnection.com/story-state.php?Id=706&yr=2009

28.8.2009 Teksti: Jukka Rajala