Lähiruokaohjelma San Franciscoon

San Franciscossa julkistettiin ensimmäisen kokonaisvaltainen ruokaohjelma, joka korostaa paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä kaupungissa.

Ruokaohjelman tarkoitus on varmistaa, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada terveellistä ruokaa, ja että lähialueilla toimivia maatiloja tuettaisiin varmistamalla tuotteiden paikallista markkinointia.

-On selvää, että nälkä, epävarmuus ruokaturvasta ja puutteellinen ravitsemus heikentävät asukkaiden terveyttä jopa vauraassa San Franciscon kaupungissa, sanoi kaupunginjohtaja Gavin Newsom. Nälän poistaminen ja tarve tukea lähi- ja kestävästi tuotetun ruuan tuotantoa muodostavat kokonaisvaltaisen ja strategisen lähestymistavan korostaen muutoksen tarvetta ruokajärjestelmän kaikissa osissa.

Koko Kalifornian osavaltio ja San Franciscon kaupunki ovat aktiivisesti mukana liittovaltion käynnistämässä ruokaohjelman uudistamisessa. Mm. virastojen tulee selvittää hallinnassaan olevan viljelykelpoisen maan määrä. Ruoka- ja juoma-automaateissa myytävät tuotteet tulee muuttaa terveellisiksi. Kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa tulee tarjota vain terveellistä ruokaa. Kaupungin hankkiman ruoan tulee olla tuotettu lähialueilla ja kestävin menetelmin.

Kaupunginjohtaja julkisti uuden ohjelman Länsi Oaklandin puutarhassa, jota hoitaa City Slicker Farms- yhdistys eli Kaupunkilaisviljelijät.

Kaupunkilaisviljelijöiden missio on parantaa ruokaturvaa kaupunginosassaan perustamalla luonnonmukaisesti ja kestävästi viljeltyjä, hyvätuottoisia kaupunkiviljelmiä ja kotipuutarhoja. Yhdistyksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu käyttämättömien alueiden ottaminen viljelyyn, kaupunkilaisten kouluttaminen tuottamaan itse omaa ruokaansa sekä tarjota mahdollisuuksia harjoitella puutarhaviljelyä.

Palstaviljelyyn otetut alueet parantavat myös ympäristöä ja viihtyisyyttä. Järjestö pyrkii palvelemaan alueen asukkaita, asettaen etusijalle vähäosaiset. Viljelmät ja puutarhat havainnollistavat paikallisen ravinnontuotannon merkitystä, palvelevat yhteisinä tiloina, voimaannuttavat lapsia ja aikuisia, jotka haluavat oppia ekologian, viljelyn ja kaupunkiympäristöjen vuorovaikutuksista, ja antavat kaupunginosan asukkaille välineitä itsenäiseen pärjäämiseen.

Lisätietoja järjestön sivuilta.
www.cityslickerfarms.org

7.9.2009 Teksti: Jukka Rajala