Lajikeseoksilla lisää satoa ja satovarmuutta luomuun

Viljojen lajikeseokset tuottavat luomuviljelyssä suurempia satoja, ovat viljelyvarmempia ja helpottavat kasvinsuojelua. Lajikeseokset tulee suunnitella luomuviljelyä varten erikseen.

Sopivimmat kolmen lajikkeen seokset tuottivat merkittävästi suurempia satoja useissa erilaisissa olosuhteissa. Parhaat seokset tuottivat suurempia satoja kuin satoisimmat lajikkeet yksinään. Keskimäärin seokset tuottivat sadonlisää -90 – 140 kg/ha.

Hyvät seokset tuottivat suurempia satoja monenlaisissa olosuhteissa. Satovaihtelu eri viljely-ympäristöissä oli lajikeseoksilla 570 kg/ha, kun se yksittäisillä lajikkeilla oli 830 kg/ha.

Luomutuotannossa lajikkeelta edellytetään hyvää kilpailukykyä rikkakasveja vastaan. Parhaiten menestyneissä seoksissa olikin kaksi hyvin rikkakasveja vastaan kilpailukykyistä lajiketta.

Geneettinen monimuotoisuus on keino lisätä satovarmuutta, koska se lisää satokasvin itsesäätelymahdollisuuksia. Lajikkeet on jalostettu tavanomaiseen maatalouteen.

Viime vuosina lajikeseokset ovat yleistyneet tavanomaisen maatalouden lisäksi myös luomuviljelyssä; niiden osuus kevätohran luomuviljelystä on ollut noin 9 %. Jotta viljaseoksia voidaan menestyksellä koostaa, tarvitaan tietoa eri lajikkeiden kyvystä täydentää ja korvata toistensa ominaisuuksia vaihtelevissa olosuhteissa. Tutkimukset tulee tehdä erikseen luomuviljelyssä ja tavanomaisessa viljelyssä, koska olosuhteet ja tarpeet poikkeavat toisistaan.

Tanskan luomumaatalouden tutkimusohjelmaan kuuluvassa hankkeessa tutkittiin kuuden lajikeseoksen soveltuvuutta luonnonmukaiseen viljelyyn vuosina 2002-2005. Hanke sisältyy EU:n kestävään matalien tuotantopanosten viljanviljelyn tutkimushankkeeseen (SUS-COST 860).

http://www.darcof.dk/enews/sep05/mixture.html

http://www.cost860.dk/

Teksti: Jukka Rajala