Lannoita paremmin

 

Lannoitus on uusien haasteiden edessä: Fosforia on kertynyt maahan ja fosforilannoitusta tulisi hallita paremmin. Hivenravinteiden puutteet yleistyvät. Kierrätysravinteita tulee markkinoille yhä enemmän. Tervetuloa ratkomaan näitä haasteita  LaPaMa – Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla -hankkeen seurassa!

 

LaPaMa – Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla -hanke

  • tuottaa työkaluja ja toimintatapoja lannoitussuunnitteluun
  • testaa ja kehittää lannoituslaskuria yhdessä viljelijöiden ja neuvojien kanssa
  • julkaisee ohjeita ja hyviä käytäntöjä parempaan lannoitukseen

Hankkeen esite

Hanketta toteuttavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Suomi ja yhteistyöviljelijät 1.12.2018 – 31.7.2019 välillä. Sitä rahoittavat Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta ja Soilfood Oy.

Tältä sivulta löydät hankkeessa kehitetyn lannoitelaskurin aputaulukoineen, aihepiiriin tuotettua muuta materiaalia sekä lisätietoja aiheesta.

 

Laskuri ja aputaulukot

Uusimman laskurin saat ladattua tästä linkistä: LaPaMa_2019 (Sisältää: LaPaMa-laskuri tavanomaiseen viljelyyn, LaPaMa-laskuri luomuviljelyyn ja Aputaulukon viljavuustietojen siirtämiseksi laskuriin 2019)

Lannanarvo-laskuri (Tilojen väliseen lantakauppaan tarkoitettu yksinkertaistettu versio, jolla saa määritettyä lannan levityksen hyödyt ja haitat lohkokohtaisesti)

Laskurien käyttöön tarvitaan Excel-solver. Sen saa päälle seuraavilla ohjeilla: Solverin-käyttöönotto

Laskurit ovat kehityksen alla. Jos niiden käytössä tai dokumentaatiossa on jotain kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä: tuomas.mattila(x)ymparisto.fi

 

Ohjeet ja tausta-aineistoa

Laskurin käyttöä ja tausta-aineistoa on esitellään näillä dioilla: Mattila, T. J. 2018 Lannoita paremmin malli

Perusteellisempi selvitys laskurin taustoista löytyy tästä raportista: Mattila, T. J 2019. Lähestymistapoja lannoitussuunnitteluun – kierrätysravinteiden haasteita. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2019.

Hanketta varten tehtiin neuvojakysely, jonka tulokset on ladattavissa tästä: LaPaMa Neuvojakyselyn tulokset 2019

 

Luennot

Mattila, T. J. 2019. Lannoitus prosessina. Luentodiat  Luentonauhoite

Mattila, T. J. 2019. Viljavuusanalyysin käyttö. Luentodiat  Luentonauhoite

Mattila, T. J. 2019. Typen vapautumisen arviointi. Luentodiat  Luentonauhoite

Mattila, T. J. 2019. Lannnoituksen vaikutus multavuuteen ja kalkitukseen. Luentodiat  Luentonauhoite

 

Lehtiartikkelit

Mattila, Tuomas, J. 2019. Paljonko_kierrätysravinteista kannattaa maksaa? KM 1/2019

Mattila, Tuomas J. 2019_Kierrätyslannoitteiden viisas käyttö vaatii lannoitussuunnittelua. Luomulehti 3 2019_

 

Valmennus

Valmennusryhmä Pohjois-Karjalassa Esite

Valmennusryhmä Pohjoista-Karjalassa Aloitustapaamisen 19.3.2019 ohjelma ja verkkotapaamisten ajankohdat

Valmennusryhmä Kaakkois-Suomessa Aloitustapaamisen 15.1.2019 ohjelma ja verkkotapaamisten ajankohdat

 

Aiheesta muualla

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjille: Seppänen, A-M., Luostarinen, S. & Pesonen, L. 2019. Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Luonnonvarakeskus.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma, Ympäristöministeriö

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) -hanke, Suomen ympäristökeskus SYKE