Lassilan luomutila panostaa ravinteiden ekotehokkaaseen kierrätykseen

Lassilan tila sai kunniamaininnan WWF:n MTK:n Itämeren alueen viljelijöiden ympäristökilpailussa. Tuusulan Paijalassa sijaitseva Lassilan tila on luomukasvien viljelytila, jonka nykyinen isäntä on Jukka Lassila. Tila panostaa ravinteiden ekotehokkaaseen kierrätykseen.Tilalla tuotetaan pääasiassa viljaa sekä valkuais- ja öljykasveja. Gmo-vapaaksi (geenimuunneltu organismi) julistautunut tila on erikoistunut kotimaisten valkuaiskasvien, kuten härkäpavun ja hampun viljelyyn ja niistä jalostettuihin tuotteisiin korvaamaan tuontivalkuaista. Peltoa on viljelyksessä 56 hehtaaria, josta 1,44 hehtaaria on suojavyöhykettä.

Viljelymaan lannoitus perustuu Lassilan mailla monipuoliseen viljelykiertoon typensitojakasveja hyödyntämällä. Tuusulanjärven kunnostustöistä saatavia vesikasveja ja hoitokalastuskaloja kompostoidaan itse kehitellyn reseptin mukaan lähitilalta saatavan hevosenlannan kanssa. Näin ravinteita kierrätetään kekseliäästi ja tehokkaasti vesistöstä takaisin pellolle. Tilalla on osoittaa yksityiskohtaiset taselaskelmat siitä, kuinka paljon ravinteita on palautettu järvestä takaisin viljelymaille, ja mitä sadon mukana on pellolta poistunut. Tilan vesistöön rajoittuvat maa-alueet ovat suojavyöhykkeenä tai luonnon monimuotoisuus- eli Lumo-alueina, joita ei lannoiteta.Lassilan tila on toiminnallaan paikallisesti edesauttanut Tuusulanjärven kunnostusta ja toimii hyvänä ravinteiden paikallisen kierrätyksen esimerkkinä. Lassilan tila on osallistunut merkittävästi Rantamo-Seittelin kosteikon rakentamiseen ja näin pyrkinyt minimoimaan toimintansa ravinnepäästöjä Tuusulanjärveen. Jukka Lassila on puhunut ekologisen maatalouden ja järvien kunnostuksen puolesta.

Tutustu Lassilan tilan ympäristötoimenpiteisiin
www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/
tilaesittely_kunniamaininta_lassilan_tila.pdf

Lassilan tilan www-sivut
www.lassilantila.f
i

5.11.2009 Teksti: Jukka Rajala