Luomu kasvattaa markkinaosuuksiaan Ruotsissa

Luomutuotteiden myynti kasvoi 16 prosentilla vuonna 2009, kertoo Ruotsin Statistiska centralbyrån. Ruotsin virallisista elintarvikemyynnin tilastosta käy ilmi, että luomutuotteiden osuus Ruotsin elintarvikemarkkinoilla kasvoi vuoden 2009 aikana 3,6 prosentista 4,0 prosenttiin. Kasvuvauhti on hidastunut huippuvuodesta 2008, jolloin luomumarkkinat kasvoivat ennätyksellisellä 38 prosentilla. Markkinaosuuksien kasvun syyksi arvioidaan viime vuonna kasvanutta luomutuotteiden tarjontaa, kun se edellisenä vuonna syntyi myös lisääntyneistä ostokerroista ja elintarvikkeiden hinnannoususta.

Luomumyynnin arvo oli Ruotsissa lähes 800 miljoonaa euroa vuonna 2009. Suurimpia tuoteryhmiä ovat meijerituotteet ja kananmunat lähes 8 prosentin markkinaosuudella, seuraavana tulevat kahvi, tee ja kaakaojuomat yli 7 prosentilla. Myös hedelmät ja vihannekset yltävät lähes 6 prosenttiin. Viimeisen viiden vuoden sisällä kasvua on tapahtunut erityisesti kahvin, teen, kaakaon, kananmunien, vihannesten, maito- ja juustotuotteiden sekä kalan osalta.

Luomukalan myynti pomppasi parissa vuodessa lähes nollasta 4 prosenttiin. Tähän arvellaan yhdeksi syyksi kalastuksen ympäristövaikutusten nousua mediakeskusteluun. Krav sertifioi myös omilla kriteereillään kestävästi pyydettyä luonnonkalaa.

Sen sijaan leivän ja muiden viljatuotteiden sekä erityisesti lihan osuudet ovat pysyneet lähes samana pidemmän aikaa. Viljatuotteilla 2 prosentin tuntumassa ja lihalla noin puolessatoista prosentissa.

Luomulihamarkkinat muutoksessa
Scan Ab vastasi suurimmasta osasta luomuteurastuksia vuosina 2008 ja 2009, lampailla ja naudoilla 60-70 prosentista ja sioilla 90 prosentista. Yhtiö on myös vastannut suurelta osin lihan paloittelusta ja pakkaamisesta päivittäistavarakauppaan ja suurkeittiöille.

Suurin muutos markkinoilla vuonna 2009 tapahtui sianlihan kaupassa. Scan päätti luopua KRAV-sertifioinnista ja siirtyä EU-sertifioituun tuotantoon. Tämä seurauksena KRAV-tuottajat siirtyivät KLS Ugglarpsille, Danish Crownin omistamalle ruotsalaisteurastamolle. KLS Ugglarpsista tuli suurin luomusian teurastaja noin 17 000 sialla, kun Scanille jäi noin 2 000 sikaa vuodessa.

Ruotsin päivittäistavarakauppa halusi myös pitäytyä KRAV-merkityssä lihassa ja Coop ja Axfood alkoivat ostaa lihan Stockholms Butiksköttin kautta. Vain Ica jäi Scanille, joka päätti pian siirtyä takaisin KRAV-sertifiointiin.

Luomuliha-ala toivoo markkinoiden lähtevän kehittymään uusien toimijoiden myötä. Markkinoilla riittäisi enemmänkin kysyntää luomusialle, kertoo Axfoodin ympäristöjohtaja Åsa Domeij. KRAV-sian tuottajat ovat tyytyväisiä tilanteeseen, jossa uusi yhteistyökumppani pystyy tarvittaessa vientiin, jos kotimaan markkinoilla ei saa riittävän hyvää hintaa lihasta. Sikaa onkin jonkin verran viety Englantiin.

Vuonna 2010 kasvu jatkuu
Tämän vuoden alkupuolisko näyttää Ekowebin Ruotsin suurimmille päivittäistavaraketjuille (Coop, Ica, Axfood ja Begendahls Gruppen) tekemän kyselyn mukaan lähes 10 prosentin kasvua luomun päivittäistavaramyynnissä. Coopin ympäristöjohtaja Mikael Robertsson pitää viimeaikaista kasvua hyvänä siihen nähden, että elintarvikemyynti ei kokonaisuudessaan ole kasvamassa. Coopilla on Ruotsissa suurin luomun markkinaosuus 30 prosenttia, vaikka sen markkinaosuus koko elintarvikekaupassa on vain reilu 20 prosenttia. Sen omalla Änglamark -merkillä on ekologisia ja luomutuotteita valikoimissa lähes 300 kappaletta. Ican ympäristövastaava Kerstin Lindvall pelkää, että luomun tuotantomäärät eivät riitä kaikissa tuotteissa vastaamaan kasvavaa kysyntää. Ican markkinaosuus koko elintarvikekaupassa on 50 prosenttia ja luomusta 28 prosenttia. Myös Icalla on oma I love eco-tuotemerkki luomutuotteille.

Statistiska centralbyrån tiedote vuosista 2009 (ruotsiksi):

Statistiska centralbyrån tiedote vuosista 2008 (ruotsiksi):

Ruotsin luomulihatuottajien raportti (ruotsiksi):  

KRAVin markkinaraportti 2009 (ruotsiksi):

Teksti: Marja Nuora

Artikkeli on kirjoitettu Maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella.