Luomu päihittää suorakylvön maan multavuuden hoitajana

Luomuviljely voi lisätä maan multavuutta enemmän kuin tavanomainen suorakylvö. Tähän tulokseen on tultu pitkäaikaistutkimuksessa Marylandissa, USA:ssa suoritettavassa tutkimuksessa. Tulokset ovat yhdeksän koevuoden ajalta Henry A. Wallace Beltsvillen Maatalouden tutkimuskeskuksessa meneillään olevasta tutkimuksesta. Tutkimuslaitosta ylläpitää USA:n maatalousministeriö.

Tutkimus kuuluu osana USA:n maatalousministeriön Maatalouden viljelyjärjestelmien kilpailukyky ja kestävyys –tutkimusohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää viljelyjärjestelmiä, jotka parantavat sekä taloudellista kilpailukykyä että luontaisten tuotantoresurssien laatua. Tutkimuksessa verrataan kevytmuokkausta käyttävää luomuviljelyä aitosuorakylvöön tavanomaisessa viljelyssä. Koekasveina ovat maissi, soija sekä vehnä.

Luomu lisää multavuutta ja parantaa satoja
Luomuviljelyssä maassa oli jo yhdeksän koevuoden jälkeen enemmän hiiltä ja typpeä kuin suorakylvetyissä koejäsenissä. Yhdeksän koevuoden jälkeen luomuruuduilta saatiin 18 prosenttia suurempia maissisatoja kuin suorakylvöstä.

Tulokset yllättivät tutkimusaseman johtajan John Teasdalen, koska luomuviljely osoittautui paremmaksi maan multavuuden hoidossa kuin suorakylvö. Suorakylvöä on tähän asti pidetty parhaana menetelmänä, koska siinä maata ei kynnetä eikä muokata tai muokataan vain hyvin vähän, jolloin maan eloperäisen aineksen hajoaminen ja eroosioalttius vähenevät.

-Tutkimus on niitä harvoja tutkimuksia, joissa verrataan luomuviljelyä suorakylvöön, sanoo tutkimuksen johtaja John Teasdale. Muissa vertailututkimuksissa verrataan luomuviljelyä tavanomaiseen viljelyyn, jossa maata muokataan tavanomaiseen tapaan.

Eloperäinen lannoitus lisää multavuutta
Tutkimus osoittaa, että luomuviljelyssä käytettävät eloperäiset lannoitteet ja katekasvit kattavat enemmän kuin riittävästi maan muokkauksen aiheuttaman eloperäisen aineksen hajoamisen.

Rikkakasvit kuitenkin lisääntyivät koevuosien aikana ja ne painoivat maissin ja soijan mutta ei vehnän sadon alle tavanomaisessa suorakylvössä saatujen satojen. Mutta rinnakkaiskoe osoittaa, että monipuolistamalla viljelykiertoa, rikkakasvit voidaan hallita myös luomussa.

Lähde:
Teasdale, J.R., Coffman, C.B., Mangum, R.W. 2007. Potential long-term benefits of no-tillage and organic cropping systems for grain production and soil improvement. Agronomy Journal 99, s. 1297-1305.

Lisätietoja Luomu-Suorakylvötutkimuksesta USDA:n sivuilla

Tuloksia ja kokemuksia Rodale-Insituutin luomun suorakylvöstä

Teksti: Jukka Rajala