Luomuala selvittää tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia

Luomustrategiaryhmä nimesi kuusi henkilöä Luomualan organisointiryhmään. Henkilöt edustavat eri osia luomutuotantoketjusta ja kehittämisestä. Ryhmän tehtävänä on vuoden loppuun mennessä tuottaa visio siitä, miten luomuala tekee yhteistyötä jatkossa.

Vuodesta 2006 alan kokoavana foorumina on toiminut Luomustrategiaryhmä, joka laati valtakunnallisen Luomustrategian ja seurasi sen jalkauttamista ja Luomuviestintästrategian tekemistä. Luomuala on kaukana strategian asettamista tavoitteista ja yhtenä keskeisenä haasteena on koettu alan sirpaleisuus.

Tänä keväänä Maa- ja metsätalousministeriö tilasi luomuasiantuntija Mikko Rahtolalta selvityksen luomualan nykytilanteesta. Tämän selvityksen ja sen pohjalta käytyjen keskustelun jälkeen todettiin, että alan täytyy itse selvittää yhteistyömahdollisuudet.

Moni taho on esittänyt toiveita siitä, että syntyisi uusi organisaatio, joka edistäisi luomua Suomessa. Organisaatiossa olisi mahdollisesti edustettuna koko ala, jotta se voisi myös tehdä koko alaa koskevia linjauksia ja päätöksiä. Tällainen organisaatio toimii esimerkiksi Tanskassa ja Itävallassa. Jäsenmaksuilla katetaan pysyvän toiminnan kulut ja lisäksi hankerahoitusta haetaan monista lähteistä.

Vuoden 2009 lopussa Suomessa lopetettiin Finfood Luomu, joka teki luomua tunnetuksi pääosin julkisin varoin.

– Uuteen organisaatioon halutaan vahvasti myös yritykset mukaan, koska strategian tavoitteita ei voida saavuttaa ilman hyviä luomutuotteita ja niitä myyviä kauppoja, toteaa Luomualan organisointiryhmän koollekutsuja Marja-Riitta Kottila.

Luomualan organisointiryhmässä alkutuotantoa edustaa MTK:sta Jukka Markkanen, teollisuutta ETL:stä Heikki Juutinen, kauppaa PTY:stä Ilkka Nieminen, ammattikeittiöitä EkoCentriasta Marja-Riitta Kottila, vientiä Organic Finlandista Erkki Pöytäniemi ja tutkimusta, opetusta ja neuvontaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista Jukka Rajala.

Teksti: Elisa Niemi