Luomuasiamies edistämään luomuun siirtymistä ja kotimaista tuotantoa Ruotsissa

Ruotsin maataloustuottajaliitto LRF on palkannut kokoaikaisen luomuasiamiehen edistämään luomutuotantoon siirtymistä. Asiamiehen tavoitteena on pelastaa 400 miljoonaa euroa kotimaahan. Luomuelintarvikkeiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti eikä kotimainen tarjonta ole pystynyt vastaamaan siihen.Ruotsin maataloustuottajaliiton jäsenistä noin 20 prosenttia on jotenkin tekemisissä luomutuotannon kanssa ja 11 000 työskentelee pelkästään luomutuotannossa. Osuus kasvaa, mutta ei voimakkaasti kasvavaa kysyntää vastaavasti. Luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvoi vuonna 2008 36 prosenttia ja tänä vuonna kasvun ennakoidaan olevan noin 20 prosenttia.Seurauksena on että Ruotsiin tuodaan sellaisia luomutuotteita, joita kotimaassa voitaisiin hyvin tuottaa. Ruotsin maatalous menettää näin tuloja siitä tuotannosta, jota korvaa kasvava tuonti sekä ympäristötukena. Ruotsin maatalous menettää näin noin 200-400 miljoonaa euroa kuluttajien maksamista lisähinnoista ja luomutuesta.

Vuonna 2008 KRAV-luomuviljelyala lisääntyi 7 prosenttia ja kasvu jatkuu kuluvana vuonna.
Näyttää siltä, että luomuun siirtyvät isot tilat ja nuoret viljelijät, jotka näkevät luomutuotannon mahdollisuutena. Päätös siirtymisestä ei ole dramaattinen, kyse on ennen kaikkea taloudesta.

LRF on päättänyt sijoittaa 400 000 euroa luomutuotannosta tiedottamiseen viljelijöille ja luomuun siirtymisen neuvomiseen. Osa rahoista käytetään luomuasiamiehen palkkauskustannuksiin sekä alueellisiin tapaamisiin. Tarkoitus on tuottaa myös tietokortteja keskeisimmistä kysymyksistä.

Kokeneita luomuviljelijöitä käytetään luomuun siirtyvien tukena. Tämä toiminta tapahtuu yhteistyössä Arlan ja Ruotsin Luomuliiton kanssa.
www.lrf.se/Mat/

17.11.2009 Teksti: Jukka Rajala