Luomueläinten hoitosuunnitelman tekoon lomake

Kolme rotua laitumellaLuomueläinten hoitosuunnitelma- lomakepohjaan on koottu asiat, jotka Eviran luomueläintuotannon ehtojen mukaan tulee olla kirjallisesti kuvattuna. Lomake ohjaa suunnittelemaan, miten toteutetaan  tuotantoehdoissa määrättyjen muistiinpanojen tekeminen.

Lomake on tehty auttamaan

  • luonnonmukaiseen eläintuotantoon siirtymisen suunnittelua omalla tilalla luomutuotantoehtojen mukaiseksi
  • ELY-keskuksen luomueläintuotannon valvontaan liittymistä. Eläintenhoitosuunnitelma tarvitaan ilmoittautumislomakkeen liitteeksi.
  • muutosten tekemistä tuotantoon luomutuotannnon ollessa jo käynnissä.  tarpeen uusia aiemmin tehty eläintenhoitosuunnitelma

Luomueläinten hoitosuunnitelma-lomakkeessa on huomioitu eri eläinlajit. Se on siksi monisivuinen.  Lomakkeesta täytetään vain ne kohdat, jotka koskevat omaa tilaa. Lomake ohjaa ajattelemaan ja suunnittelemaan  oman tilan käytännöt luomutuotantoehtojen mukaisiksi.  Suunnitelma antaa selkeän kuvan siitä, mitkä tuotantoehtojen määräykset koskevat omaa tilaa. Suunnitelmassa on syytä käydä läpi myös tuotteiden ja eläinten myyntiin liittyvät luomuehdot. Lomakkeen huolellisen täyttämisen jälkeen oman tilan toiminnan esittely on helppoa luomutarkastuksessa.

 

LUOMUELÄINTEN HOITOSUUNNITELMAN SISÄLTÖ:

1 ELÄINTEN ALKUPERÄ

2 RUOKINTA

3 HOITOKÄYTÄNNÖT

4 ELÄINSUOJAT

5 ULKOILU

6 ELÄINSUOJIEN PUHDISTUS

7 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT TUOTANNOSSA

8 TUOTTEIDEN MARKKINOINTI JA MYYNTI

LIITTEET: Pohjapiirros eläinsuojista (sis. lantalat ja ulkotarhat)

 

Eläintenhoitosuunnitelman sisältöön ja siihen liittyvien eläinsuojien pohjapiirroksiin on ohjeita Eviran luomueläintuotantoehtojen kohdassa
2.4 Ilmoittautuminen eläintuotannon valvontaan ja siihen kiinteästi liittyvään muistiinpanovelvollisuuteen
kohdassa 2.8 Toimijan muistiinpanovelvollisuus.

1.6.2016 julkaistun Eläintuotannon ehdot- julkaisun kannessa on kuva vuohista.
Lataa tuotantoehdot tästä:

Polkua seuraten löytyvät kaikki muutkin voimassaolevat tuotantoehdot.
https://www.evira.fi/

Valitse etusivulta kohdasta OIKOPOLUT Luomu-> Luomun lomakkeet ja ohjeet, painikkeen löydät sivun vasemmasta laidasta.

 

Lataa täytettävä  Luomuelainten-hoitosuunnitelma-lomakepohja 2016.pdf 

 

Tutustu hankkeen muihin työkaluihin ja julkaisuihin

Kirjoittajat: Brita Suokas ja Pirkko Tuominen

Tämä aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.