Luomueläintuotannon kehittyminen vuodesta 2009

(c) Brita SuokasTilannekatsaus luomueläintuotannon kehittymiseen 2009-2012

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon määrä on lähtenyt kasvuun. Valvontaan liittyvien tilojen määrä kasvaa. Markkinoilla tapahtuu nopeaa kehitystä niin määrän kuin uusien tuotteidenkin osalta.

Luomueläintuotantoa harjoittavien tilojen määrä kaikista Suomen tuotantoeläintiloista on noin kolme prosenttia.  Eviran ennakkotiedon mukaan vuoden 2012 syksyllä luomueläintuotannon valvonnassa on mukana 750 kotieläintilaa.

Luomukotieläintuotannossa olevien tilojen määrä kasvaa

Vuonna 2010 7,5 prosenttia Suomen peltoalasta

Vuonna 2010 Suomessa oli 4000 luomuviljeltyä tilaa, mikä on 6,2 prosenttia maatiloista. Peltopinta-alaa luomussa oli 170 670 ha, joka oli 7,5 prosenttia Suomen peltoalasta. Tilojen keskimääräinen peltopinta-ala oli 43 hehtaaria. Kaikkien maatilojen peltoala oli keskimäärin 36 ha.

Kotieläimiä oli noin 40 prosentilla luomuvalvonnassa olevista tiloista. Luomukotieläintuotannon valvonnassa oli mukana kaikkien luomutilojen määrästä 15 prosenttia. Luomukotieläintuotannon valvonnassa oli 570 tilaa, joka on noin 30 prosenttia luomuviljelyssä olevista eläintiloista.

Vuonna 2011 tilamäärä ei kasvanut, mutta peltoala kasvoi yli kahdeksan prosentin

Luomumaatilojen määrä on kasvanut vain hiukan. Vuonna 2011 tiloja oli 4036,  mikä on 6,3 prosenttia viljelijöiden määrästä. Peltoala kasvoi suhteessa enemmän: tiloilla oli yhteensä 184 768 ha luomu- ja siirtymävaihealaa, mikä on 8,1 prosenttia Suomen peltoalasta. Viljelmän keskimääräinen peltoala nousi 45,8 hehtaariin.

Kotieläintuotannon määrä lähti kiihtyvään kasvuun vuonna 2011

Vuonna 2011 luomueläintuotannon valvontaan liittyi enemmän kotieläintiloja kuin koskaan aiemmin.  Kaikkiaan luomukotieläintuotannon valvonnassa oli mukana 643 tilaa vuoden lopussa.

Tilamäärä kasvoi 12 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Aiempina vuosina kasvu oli ollut 5-7 prosenttia vuodessa. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2012 luomueläintuotannon valvontaan on hakeutunut jo 113 tilaa.

Luomueläintilojen osuus Suomen tuotantoeläintiloista on noin kolme prosenttia

Vahvin luomumaidontuotannon ja naudanlihantuotannon maakunta on Etelä-Pohjanmaa. Etelä-Pohjanmaalla on merkittävästi myös kanoja, lampaita, emolehmiä ja sikoja.  Siellä on kasvanut myös Suomen ainoat luomukalkkunat.

Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa on eniten emolehmiin perustuvaa luomulihantuotantoa. Pirkanmaalla kasvatettiin Suomen ainoat luomubroilerit.

Varsinais-Suomessa on maakunnista ylivoimaisesti eniten lampaita, vuohia, munituskanoja ja sikoja, kun taas Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa on eniten mehiläispesiä, jotka tuottavat luomuhunajaa.

Tuotteiden kulku markkinoille

Tuotantomäärät luomueläintiloilla vuonna 2009

 • Luomulampaanlihaa tuotettiin 0,12 miljoonaa kiloa luomua eli  kaikesta lampaanlihasta 15 %.
 • Luomumaitoa tuotettiin 29 miljoonaa litraa eli 1,2 % kaikesta suomalaisesta maidosta
 • Luomunaudanlihaa tuotettiin 2,4 miljoona kiloa eli luomua eli 3 % kaikesta naudanlihasta
 • Luomukananmunia tuotettiin 1,3 miljoonaa kiloa. Osuus koko kananmunantuotannon määrästä 3 %
 • Luomusianlihaa tuotettiin 0,5 miljoona kiloa eli luomua kaikesta sianlihasta 0,25 %

Jatkojalostuksen ja myynnin kehitys 2009

Kotieläintuotteita jalostavia elintarvikevalmistajia oli vuonna 2009 valvonnassa mukana 61.  Mukana oli 30 lihanjalostajaa teollisessa mittakaavassa ja 15 maidonjalostajaa ja 3 kananmunanpakkaamoa. Lähes kaikki jatkojalostajat valmistavat sekä tavanomaisia että luomutuotteita yrityksessään.

Tilamittakaavassa kotieläintuotteiden jalostusta oli 15 luomuvalvontaan kuuluvalla tilalla.

Kulutusluvut lähtivät kasvuun 2009

Vuonna 2009 luomumaitojalosteiden myynnin osuus oli 1,4 prosenttia koko tuoteryhmän myynnin arvosta. Tuoreen lihan ja lihavalmisteiden osuus oli 0,5 prosenttia. Luomukananmunien ostojen osuus oli 8,4 prosenttia.  Luomumunien myynnin osuus oli kaikista Suomen vähittäiskaupassa myytävien luomutuotteiden ostojen osuuksista korkein, jauhojen ja hiutaleiden ostojen osuus myynnin arvosta oli toiseksi suurin 4,2 prosenttia.

Tilannekatsaus tuoteryhmittäin 2011

Luomutuotteiden kysyntä Suomessa lähti selvään nousuun 2010 loppuvuonna.

Maito

Lähes kaikki tuotettu luomuraakamaito jalostetaan luomutuotteiksi. Meijerit kampanjoivat saadakseen lisää luomumaidontuottajia. Arla-Ingman on lähtenyt mukaan luomumaidonjalostukseen. Juvan luomu Oy solmi yhteistyösopimuksen erikoistuotemeijeri Juustoportin kanssa. Luomumaitotuotteita on tuotu tavallisten ruokakauppojenkin valikoimiin myös ulkomailta, mm. Itävallasta, Tanskasta ja Ruotsista. Viimeisin tulokas syyskuussa 2012 ovat Saksasta tuodut homogenointikäsitellyt luomumaidot.

Valion jäsenosuuskunnat keräsivät luomumaitoa 105 tilalta yhteensä 28 miljoonaa litraa vuonna 2010. Vuoden 2011 aikana Valio nosti luomumaidon hintaa kolmesti. Tammikuusta 2012 alkaen parhaassa E-laatuluokassa olevan luomumaidon tuottajahinta oli 63 centtiä. Hinta nousi puolen vuoden aikana 10 centtiä. Vuonna 2011 E-laatuluokan tavanomaisen maidon hinta oli 39,57 centtiä.

Edellämainitut Suomen kolme suurinta luomumaidonjalostajaa jalostavat noin 34 miljoonaa litraa luomumaitoa noin 20 erilaiseksi tuotteeksi.

Liha

Luomunaudanliha ei vielä kulje vaikeuksitta tuottajalta jalostajalle kaikkialla Suomessa. Luomulampaanlihasta on alettu tehdä jalosteita. Luomusianlihan kysyntä on paljon suurempaa kuin sen tuotanto.  Syksystä 2011 kaupasta on saanut luomukanaa. Munintansa lopettaneita luomukanoja myydään pakasteena.  Vuonna 2011 on tuotettu ensimmäiset merkittävän suuruiset luomulihasiipikarjaerät, yhdellä tilalla kalkkunoita ja yhdellä broileria.

Kananmunat

Luomukananmunien kysyntä pysyy korkealla ja uusia tuottajia harkitsee mukaan lähtemistä. Epävarmuutta tuo EU:n luomuasetukseen tulossa oleva vaatimus, jonka mukaan myös kananuorikot on kasvatettava luomutuotannossa alusta alkaen, jolloin kana-aineksen saatavuus muutostilanteessa on epävarmaa.

Kuluttajapaneeli kertoo 2011

Uusimman Nielsen kuluttajapaneelin tietojen mukaan luomukotieläintuotteiden rahallisen arvon osuudet koko tuoteryhmän markkina-arvosta olivat seuraavanlaisia :

 • luomukananmunien osuus 9 %
 • luomumaitotaloustuotteiden osuus oli 2,1 %
 • maitotaloustuotteiden ryhmään tuli uutena jäätelöt 0,3 %. Rasvojen arvon osuus kolminkertaistui, kermojen ja juustojen osuudet kaksinkertaistuivat ja jogurttien osuus kasvoi kolmanneksen.
 • tuoreen luomulihan osuus oli 2,2 %

Peruselintarvikkeista luomuhiutaleiden arvo on suurin, 10 % markkina-arvosta, ja vihannesten ja juuresten osuus on 4 %.

Brita Suokas, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Lähteet

 • Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 (Evira)
 • Luomutilat ja luomutuotantoala (Evira)
 • Matilda-tilastot (www.maatilatilastot.fi)
 • Luomuliiton tiedote: Luomumarkkinan arvo kasvoi 46 prosenttia vuonna 2011 6.2.2012
 • Luomuliitto: taulukot markkina-arvosta 2011
 • Maatilojen tuotantosuunnat alueittain 2011 (TIKE)
 • Ennakkotieto 2012 luomuvalvontaan liittymisestä