Luomuelintarviketuotannon työryhmä esittää luomun kehittämistä

Maa- ja metsätalousministeriön asettama luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä ehdottaa väliraportissaan 16.2.2004, että EU:n maatalouspolitiikan uudistamista koskevissa selvityksissä ja tilavertailuissa tarkastellaan vaihtoehtoja myös luonnonmukaisen tuotannon kannalta. Lisäksi esitetään mm. luomukotieläintuotannon edistämistä erillisen tuen avulla.

Työryhmän jatkotyöskentelyssä tärkeitä aiheita tulevat olemaan mm. luomukotieläintuotantoketjun toimivuus, neuvonta, tilastojen tuottaminen, tuotekehitys sekä kotimainen kasvinjalostus. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2004 loppuun. Koko väliraportti on tulostettavissa osoitteessa www.mmm.fi/el/julk/pdf/tyoryh/
luomuelintarviketuotanto.pdf

Lisätietoja MMM:n sivuilta www.mmm.fi/el/luomu/ajankoht.html