Luomuelintarviketuotannon työryhmän loppuraportti: markkinalähtöisyyttä luomuun

Luonnonmukainen elintarviketalous tarvitsee tuekseen vahvaa markkinalähtöistä ajattelua ja mm. tuotekohtaisten markkinastrategioiden laatimista. Näin esitti maa- ja metsätalousministeriön asettama luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmä 8.2.2005.

Luomu-yhteistyöryhmä työskenteli kaksi vuotta ja sen tehtävänä oli seurata aikaisempien luonnonmukaista tuotantoa käsitelleiden työryhmien ehdotusten toteutumista sekä käsitellä luonnonmukaista elintarviketaloutta koskevia periaatteellisia ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Luonnonmukaisen tuotannon tukijärjestelmät ovat välttämättömiä jatkossakin. Niillä edistetään luomutuotannon kehittymistä edelleen ja varmistetaan luonnonmukaisten elintarvikkeiden kotimaisen raaka-aineiden tuotanto. Riittävillä tuotantovolyymeilla luodaan edellytykset markkinoiden toiminnalle. Työryhmässä oli mukana edustajia kattavasti eri luomusektoreilta.
MMM:n tiedote www.mmm.fi/tiedotteet/index.asp?nro=1740
Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmän loppuraportti.
Työryhmämuistio 2005:2 www.mmm.fi/el/luomu/ajankoht.html