Luomuelintarvikkeiden myynti kasvoi 15 % Saksassa v 2007

Luomuelintarvikkeiden myynti kasvoi Saksassa 700 miljoonalla eurolla  5,3 miljardiin euroon. Myynnin arvon kasvu edellisvuodesta oli 15 %. Myynnin kasvusta 79 % tapahtui tavanomaisissa ruokakaupoissa.

Myynti jakautui eri markkinointikanavien kesken seuraavasti:

Tavanomaiset ruokaketjut 53 %, luomuruokakaupat  22, alkutuottajien suoramyynti 10, jalostajien suoramyynti 5 ja luontaistuotekaupat 4 %.

Luomutiloja oli Saksassa vuoden 2007 lopussa 18 703 kpl, lisäystä edellisvuodesta 6,5 %.  Luomupeltoa oli 865 000 hehtaaria, lisäystä edellisvuodesta 39 800 ha eli 4,8 %.

Luomuviljelijöiden osuus kaikista viljelijöistä oli 5 % ja luomupellon osuus 5,1 % Saksan kokonaispeltoalasta. Luomutoimijoita jalostajat, kauppa, ja pakkaajat mukaan lukien oli vuonna 2007 lopussa yhteensä 26 820 kpl, lisäystä edellisvuodesta 11,9 %.

www.oekolandbau.de/haendler    

http://www.zmp.de/presse/agrarwoche/marktgrafik/2008_08_04_zmpmarktgrafik_332_Oeko-Betriebe-Flaeche_D2007.asp

22.8.2008 Teksti: Jukka Rajala