Luomuherukan viljelytekniikka: kirjallisuuskatsaus

Luomuherukan viljelytekniikkaa selvitettiin kirjallisuustutkimuksessa MTT Ekologisen tuotannon tutkimusasemalla Karilassa. Herukat viihtyvät vettä läpäisevillä, ilmavilla mailla ja kärsivät helposti maan tiivistymisestä; hikevät hietamaat ovat herukoille otollisia. Multavuus parantaa maan ravinteisuutta ja rakennetta. Esikasveiksi sopivat ruis, peruna, öljykasvit, nurmi sekä erilaiset palkokasvit, jos lohkolla ei ole monivuotisia rikkakasveja. Herukkaviljelmän lopettamisen jälkeen suositetaan luomutuotannossa 4-5 välivuotta, ennen kuin samalle paikalle istutetaan uudet pensaat.

Maanpinnan katteilla torjutaan herukan rikkakasveja. Musta muovi myös kohottaa maan lämpötilaa, säilyttää maan kosteutta sekä edistää versojen ja juurten kasvua. Rikkakasveja voidaan tukahduttaa 10-15 cm:n vahvuisella hakekerroksella. Hake parantaa maan kosteutta, mutta laskee maan lämpötilaa ja voi aiheuttaa kasvustolle typen puutetta. Puun kuorike muistuttaa ominaisuuksiltaan haketta. Oljen käyttöä haittaa nopea hajoaminen. Lisäksi pensaiden tuleentuminen hidastuu, koska olki säilyy syksyllä pitkään kosteana.

Luomuherukkaa lannoitetaan pitkävaikutteisella kompostilannalla, jota käytetään perustamisvaiheessa 20 t/ha rivin kohdalle annettuna. Vihermassan käyttö lannoitteeksi ja katteeksi tuottaa ongelmia, sillä massan typpi vapautuu herukoiden kasvulle liian myöhään. Rivivälien viherkasvusto voi kilpailla vedestä ja ravinteista itse marjapensaiden kanssa. Puun tuhkaa annetaan hivenlannoitteeksi ja nostamaan maan pH:ta.

Varistetautia torjutaan lajikevalinnalla, poistamalla maahan pudonneet lehdet tai peittämällä lehdet aikaisin keväällä katteella, jotta sienen itiöt eivät pääse leviämään lehdistä. Niin ikään härmää estetään lajikevalinnalla, kohtuullisella typpilannoituksella ja ilmavilla kasvustoilla. Herukan äkämäpunkin torjumiseksi käytetään puhdasta lisäysmateriaalia ja poistetaan keväällä saastuneet silmut. Herukan silmutuholaisia vältetään käyttämällä tervettä lisäysmateriaalia, suosimalla luontaisia vihollisia kuten loisia ja pikkulintuja sekä kasvuston leikkauksin. (RiKo)
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri

Kivijärvi, P., Heiskanen, L. & Dalman, P. 1999.
Luomuherukan viljelytekniikka: kirjallisuuskatsaus.
Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. sarja A 49. Jokioinen: Maatalouden tutkimuskeskus. 43 s.
www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja49.pdf