Luomujatkojalostajien edustajat kokoontuivat alan kehittämiseksi

IFOAM EU Groupin luomujatkojalostajien yhteistyöryhmä kokoontui Suomessa 11.-12.6. Yhteistyöryhmässä käsitellään ajankohtaisia asioita luomujatkojalostusta ja kaupaa koskevan lainsäädännön ja kansainvälisen yhteistyön ja harmonisoinnin alalta.

Ryhmässä on meneillään Euroopan Unionin rahoittama Leonardo -projekti (Edu OFP), jonka puitteissa kartoitetaan alan koulutuksen kehittämistä, koulutuksen tilannetta eri maissa ja haetaan hyviä käytäntöjä.

Tapaamisen lopuksi oli kaikille alan toimijoille avoin seminaari, Luomujatkojalostuksen kansainväliset ulottuvuudet. Seminaarissa ryhmän puheenjohtaja Alexander Beck, hollantilaisen Bio Nextin toimitusjohtaja Bavo van den Idsert sekä ranskalaisen Synabion projektityöntekijä Claire Largier valottivat kansainvälisen yhteistyön merkitystä suomalaiselle kuulijakunnalle. Lopuksi Erkki Pöytäniemi Kurmakka- Organic Food oy:stä kartoitti mahdollisuuksia Suomen paremmalle osallistumiselle ja näkyvyydelle kansainvälisessä luomujatkojalostajien yhteistyössä. Seminaari oli osa Kurmakka – Organic Food Oy:n vetämää Luomujatkojalostus vauhtiin -hanketta, jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteistyöryhmässä on mukana lähinnä luomuelintarvikeyritysten kansallisten järjestöjen edustajia eri maista; Ranskasta, Hollannista, Saksasta, Puolasta, Englannista ja Belgiasta. Suomesta ryhmän toimintaan osallistuu Kurmakka-Organic Food oy.

Jatkojalostajaryhmän seuraava kokous pidetään Hollannissa lokakuun alussa. Kokoontumisen yhteydessä 3.10.2012 järjestetään luomuyritysten edustajille ja tarkkailuorganisaatioiden työntekijöille tarkoitettu seminaari luomun laadusta ja sen säilyttämisestä koko elintarvikeketjun läpi. Seminaariohjelma valmistuu myöhemmin ja tulee löytymään sivulta

 Teksti: Marja Nuora