Luomukalantuotanto

Luonnonmukaisella vesiviljelyeläinten tuotannolla tarkoitetaan meidän olosuhteissamme lähinnä kalan- ja ravunkasvatusta luonnonmukaisin menetelmin. Tuotantosuunta on uusin tulokas valvontajärjestelmässä, sillä tuotantovaatimuksia alettiin soveltaa vasta 1.7.2010. Kalojen ja äyriäisten lisäksi tuotantovaatimukset pitävät sisällään nilviäiset, piikkinahkaiset ja sekä levät.

Toistaiseksi Suomen valvontajärjestelmässä ei ole vielä vesiviljelyä harjoittavia toimijoita eikä alalle erillistä kansallisesti laadittua ohjeistusta. Tuotantovaatimukset on annettu Komission asetuksessa (EY) N:o 710/2009.

Pro Kala on julkaissut raportin ”Kalatuotteiden ympäristömerkit ja –sertifikaatit”, josta käy hyvin ilmi markkinoiden moninaisuus ja kehittyminen eri asioita painottavaksi.

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksessa ei ole vielä tehty tutkimus- tai kehittämishanketta luomukalantuotantoon liittyen. Vähänkään asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä ja sitten voi katsoa, miten tutkimusta ja tuotekehitystä voisi käynnistää. Esimerkiksi todellinen luomulohi syö luomukalasta tehtyä rehua – olisiko suomalaisesta särjestä luomukalanrehuksi?

Mallia muualta

Ylikalastuksen ja lisääntyvän kalankasvatuslaitosten ympäristön kuormituksen aikakautena kuitenkin eri maissa haetaan vaihtoehtoja. Tanskassa on meneillään tutkimus, jossa selvitetään kalantuotantoon sopivan luomurehun valmistamista. Löydät lisätietoja englanniksi.

Equador oli pari kymmentä vuotta maailman johtavia katkarapujen tuottajia. Volyymin tuotannosta seurasi veden saastuminen, kalatauteja ja viimeiseksi virus, joka tappoi lähes kaikki katkaravut. Tuotanto oli lähes menetetty. Yksi tila kuitenkin lähti kehittämään luonnonmukaisempaa, ekosysteemin kanssa luontaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tuotantoa. Luontainen ympäristö luotiin uudelleen metsityksellä, kasvillisuuden lisäämisellä ja ruokkimalla katkarapuja mahdollisimman vähän. Tilasta tuli lopulta maailman ensimmäinen valvontaan kuuluva luomukatkaravun tuottaja. Lue tilan tarina ja katso mitä saksalainen luomuvalvontajärjestö Naturland tekee luomuvesiviljelyn edistämiseksi.

Luomukalantuotannon markkinakatsauksen ja tarjolla oleviin tuotteisiin tutustuminen on helppoa kansainvälisillä luomumessuilla, esimerkiksi BioFach joka vuosi helmikuussa Saksassa. (linkitys: http://www.biofach.de/en/)