Luomuliitto: Valkuaisrehuntuotantoa täytyy kehittää

EU:n komission mukaan luonnonmukaisessa siipikarjan ja siantuotannossa saa edelleen käyttää viisi prosenttia tavanomaista rehua. Voimassa olevan EU:n luomuasetuksen mukaan sikojen ja siipikarjan maatalousalkuperäisten rehujen tulee 100 %:sesti olla luonnonmukaisesti tuotettuja.

Komissio päätti kuitenkin pitää voimassa tähän asti voimassa olleen poikkeuksen. EU-asetusta on tarkoitus muuttaa maaliskuussa 2012 siten, että 5 % tavanomaista rehua voi edelleen käyttää yksimahaisten kotieläinten ruokinnassa. Asetus tulisi takautuvasti voimaan vuoden 2012 alusta.

Suomen valkuaisomavaraisuus on Luomuliiton mukaan alle 20 prosenttia, mutta luomutuotannossa omavaraisuus on lähellä sataa prosenttia. Valkuaisrehuntuotannon haasteet Suomessa johtuvat esimerkiksi siitä, että valkuaiskasvit eivät tuota satoa luotettavasti kuin Etelä-Suomessa.

–          Luomuliitto vaatii, että tutkimukseen ja neuvontaan panostetaan jatkossa enemmän, jotta ekologista rehuntuotantoa voidaan kehittää, kertoo Luomuliiton hallituksen jäsen Katja Mahal.

Luomuvalkuaisruokinnan vaihtoehtoja on selvitetty esimerkiksi LuomuTIETOverkko-hankkeessa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.

– Valkuaisomavaraisuuden kehittäminen on tärkeä osa hankkeessa kehitettävää koulutusta ja tuotettavia oppimateriaaleja, kertoo projektipäällikkö Jukka Rajala Ruralia-instituutista.

Teksti: Anne Hytönen