Luomumehiläistuotanto

Luonnonmukaisen mehiläishoidon ohjeissa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten mehiläisiä tulee hoitaa, jotta niistä saatuja tuotteita (hunaja, siitepöly, kittivaha) saadaan markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina. Ohjeet ovat vähimmäisvaatimuksia.

Siirtymävaihe tavanomaisesta mehiläishoidosta luonnonmukaiseen mehiläishoitoon kestää vähintään vuoden.

Mehiläisten lisäys tapahtuu omia yhdyskuntia jakamalla tai hankkimalla parvia tai pesiä luonnonmukaisesti hoidetuista mehiläistarhoista. Tavanomaisia kuningattaria ja mehiläisparvia voidaan hankkia vuosittain korkeintaan 10 %.

Mehiläistarhojen tulee sijaita siten, että kolmen kilometrin säteellä mesi- ja siitepölylähteet ovat pääsääntöisesti luonnonvaraisia kasveja ja luonnonmukaisesti viljeltyjä kasveja. Tarhojen tulee sijaita vähintään 6 km etäisyydellä mahdollisista saastelähteistä, kuten esim. vilkasliikenteisistä teistä (yli 6000 ajoneuvoja/vrk) ja kaatopaikoista. Tarhojen siirroista on ilmoitettava ELY-keskuksen maatalousosastolle 14 vrk kuluessa.

Mehiläisten lisäruokintaan voidaan käyttää luonnonmukaisesti tuotettua hunajaa tai luonnonmukaisesti tuotettua sokeriliuosta.

Tautien ennaltaehkäisy luonnonmukaisessa mehiläishoidossa perustuu seuraaviin periaatteisiin: valitaan kestäviä rotuja ja sovelletaan käytäntöjä, jotka vahvistavat mehiläisten kykyä vastustaa sairauksia. Sairastuneet yhteiskunnat on hoidettava välittömästi ja siirrettävä tarvittaessa eristettyihin tarhoihin.

Eläinlääkkeiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita: sallittuja lääkkeitä ovat ainoastaan Suomessa tuotantoeläimille käytettäviksi hyväksytyt eläinlääkkeet ja ainoastaan eläinlääkärin määräämiä lääkkeitä voidaan käyttää. Lääkkeiden ennaltaehkäisevä käyttö on kielletty. Varroa-punkin torjuntaan voidaan käyttää erikseen hyväksyttyjä aineita.

Talveuttamiseen käytettävien pesien tulee olla valmistettu luonnollisista materiaaleista, jotka eivät aiheuta ympäristölle tai mehiläishoidon tuotteille saastumisvaaraa.

Uusiin pohjakkeisiin käytettävän mehiläisvahan tulee olla peräisin luonnonmukaisista mehiläishoitoyksiköistä. Mehiläisten hoidossa, materiaalien suojaamisessa ja puhdistamisessa saadaan käyttää ainoastaan erikseen hyväksyttyjä aineita ja menetelmiä.

Yhteistyöllä lisäarvoa

Luomutilojen välinen yhteistyö mehiläishoidossa on yksi mahdollisuus. Mehiläiset saavat mettä ja luomutila luonnollista apua pölytykseen. Esimerkiksi luomumansikkatiloilla mehiläisiä on käytetty apuna harmaahomeen torjunnassa. Siitä lisää LuomuTIETOverkon materiaaleissa.

Suomen Mehiläishoitajien liitossa on mukana myös luomutoimijoita.

Luomuvalvonta takaa luotettavuuden

Kuten kaikessa luomuun liittyvässä, myös mehiläispesät ja kaikki niihin liittyvä toiminta kuuluu luomuvalvontaa. Se toimii pääpiirteittäin samoin kuin muidenkin tuotantosuuntien osalta.

Muistiinmerkittäviä asioita ovat mm. tilalle hankitut tuotantopanokset (määrä, alkuperä ja käyttö), tilalta luovutetut tuotteet, pesäkohtaiset muistiinpanot (pesän sijainti ja tunnistaminen, hoitotoimet, hunajan kerääminen, käsittely ja varastointi, lisäruokinta) ja lääkekirjanpito. Kirjaukset tulee tehdä 7 vrk kuluessa tapahtumasta. Lääke- ja varastokirjanpitoon merkinnät tulee tehdä välittömästi. Kuluttajille suoraan tapahtuvan suoramyynnin määristä muistiinpanot tulee tehdä päivittäi