Luomun opiskelu ja tutkimus

Luonnonmukaista tuotantoa kehittävät eteenpäin sen harjoittajien ohella myös tutkimuslaitokset ja yliopistot. Luomu asettaa tutkimuskysymyksiä monille luonnon-, talous- ja yhteiskuntatieteiden aloille sekä teknologialle. Yliopistollisista oppiaineista agroekologia tutkii maatalouden ja ruokajärjestelmän ekologista kestävyyttä, ja on siksi monella tavalla myös luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä tukeva tieteenala.

Ensimmäiset luonnonmukaisen viljelyn professuurit perustettiin vuonna 1981 Saksaan (Kassel) ja Hollantiin (Wageningen). Sen jälkeen luomumaatalouden korkein opetus on laajentunut eri maiden useisiin yliopistoihin. Kasselin yliopiston koko maataloustiedekunnan vähittäisestä siirtämisestä luonnonmukaisen maatalouden opetuksen piiriin tehtiin päätös vuonna 2002.

Suomessa luomukursseista opintokokonaisuudeksi

Suomessa luonnonmukaisen maatalouden opetus alkoi vuonna 1981 viljelijöille suunnatuilla ammattikursseilla. 1980-luvun loppupuolella useat Aikuiskoulutuskeskukset ja maatalousoppilaitokset alkoivat järjestää viljelijöille suunnattuja pitkäkestoisia luomuviljelyn kursseja. Monissa keskiasteen luonnonvara-alan oppilaitoksissa on tarjolla luonnonmukaisen maatalouden opetusta osana perusopetusta sekä täydennyskoulutuksena.

Yliopistolliseksi oppiaineeksi perusopetukseen luomuviljely vakiintui vuonna 1985 Joensuun yliopistossa ja vuonna 1994 Helsingin yliopistossa. Luonnonmukaisen maatalouden akateeminen täydennyskoulutus käynnistyi silloisessa Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mikkelin toimipisteessä – nykyisessä Ruralia-instituutissa – vuonna 1991. Nykyään luomun opetuksesta vastaa pääosin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Luomumaatalouden tutkimus

Luonnonmukaisen viljelyn tutkimuksen voidaan varsinaisesti katsoa alkaneen vuonna 1975, jolloin käynnistettiin Sveitsissä eri viljelymenetelmien vertailututkimus, ns DOK-tutkimus, vuonna 1973 perustetun FIBL:n (Forschungsinstitut fuer Biologischen Landbau) toimesta. Nykyisin luomututkimusta tehdään useimmissa Euroopan maissa ja useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Kansainvälisten tutkimusten tiivistelmiä pääsee lukemaan Organic eprints -sivustolta.

Suomessa luomumaa- ja elintarviketalouden tutkimus on käynnistynyt 1980-luvun alkupuolella Helsingin yliopistossa. Luonnonmukaisen viljelyn tutkimusta varten perustettiin vuonna 1985 Maaseudun kehittämiskeskus Partala ry Juvalla. Yksikkö liitettiin vuonna 1991 osaksi MTT:tä, jolloin luonnonmukaisen viljelyn tutkimuksen MTT:ssä voidaan katsoa varsinaisesti alkaneen. Ensimmäinen luomututkimusohjelma laadittiin vuonna 1990. Helsingin yliopiston tiedekunnat, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Joensuun yliopisto, VTT ja Kuluttajantutkimuslaitos ovat muita merkittäviä luomututkimusta tekeviä tahoja Suomessa.

Luomuinstituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Sen perustivat Helsingin yliopisto ja Maatalouden tutkimuskeskus MTT verkostomaisesti toimivaksi luomualan tutkimusta koordinoivaksi ja kehittäväksi laitokseksi.

Viljelystä yhteiskuntatieteisiin

Luomututkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat mm. luonnonvarat, talous ja yhteiskunta, kasvintuotantojärjestelmät, maa-kasvi-systeemit, maan toiminnallinen viljavuus, ravinteiden kierrätys, ekologinen kasvinsuojelu ja viljelytekninen ja biologinen torjunta, kotieläintuotantojärjestelmät, kotieläinten hyvinvointi, ruokinta ja terveydenhuolto, tuotannon talous ja tilojen välinen yhteistyö, teknologian kehittäminen alkutuotannossa ja jalostuksessa, tuotteet ja markkinat sekä kuluttajakäyttäytyminen.

Myös muut tieteenalat kuten yhteiskuntatutkimus tutkivat samoja asioita. Näin ollen luomu kytkeytyy ruokajärjestelmän moniin eri osa-alueisiin ja käsittelee eri osa-alueiden ongelmia sekä yhden tieteenalan että poikkitieteellisin tarkastelutavoin.

Luomu.fi -sivuston kautta löydät ajankohtaiset tutkimusuutiset sekä tiivistelmiä suomeksi.