Luomuopetus siirtyy tiedekuntaan

Luomuopetus integroidaan osaksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetusta Helsingin yliopistossa.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikkö on vuosina 2000-2009 tuottanut luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden yliopistolliset perus- ja aineopintokokonaisuudet nimellä Eco Studies. Opetus on ollut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja vastuulaitoksena on toiminut Soveltavan biologian laitos. Opetusta on annettu Mikkelissä, Helsingissä ja verkko-opetuksena.Eco Studies -opintokokonaisuudet on kehitetty ja tuotettu pääosin erillisellä täydentävällä rahoituksella. Kymmenen vuoden aikana opiskelijamäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Syksyn 2009 kaikkien opintojaksojen yhteenlaskettu opiskelijamäärä on yli 150. Täydentävä rahoitus päättyy vuoden 2009 lopussa. Ruralia-instituutti ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ovat sopineet LUOMU-opetuksen uudelleenjärjestelyistä vuoden 2010 alusta alkaen.

Mitä uudelleenjärjestely tarkoittaa?

Helsingin yliopiston tiedekunnat uudistavat laitosrakenteitaan v. 2010 alusta. Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan syntyy neljä uutta ainelaitosta: maataloustieteet, metsätieteet, elintarvike- ja ympäristötieteet sekä taloustieteet. Tiedekunta tulee sisällyttämään luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden laitostensa opetukseen.

Siirtymävaiheen toimenpiteistä sovitaan Ruralia-instituutin ja tiedekunnan kesken erikseen. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan 2008-2010 mukaisia LUOMU-opintojaksoja voi suorittaa mm. korvaavien kurssien kautta lukuvuoden 2009-2010 loppuun saakka. Kurssien suoritustavoista voi sopia professori Juha Heleniuksen kanssa. Luomualan avoimen yliopisto-opetuksen tuottamisesta jatkossa sopivat Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta keskenään.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Ruralia-instituutti toimivat jatkossakin yhteistyössä luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden laaja-alaiseen koulutustarpeeseen vastaamisessa. Ruralia-instituutti tarjoaa tiedekunnan opetuksen käyttöön mm. verkko-opetusta, tilakäyntejä ja tilausluentoja. Ruralia-instituutti panostaa luomualan tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja tekee tässä yhteistyötä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa.

www.helsinki.fi/ruralia/uutinen.asp?otsikko=Luomuopetus siirtyy tiedekuntaan

23.11.2009 Teksti: Anne Hytönen