Luomuraportissa 40 ehdotusta luomun kehittämiseksi

Luomulle kansallinen luomututkimusohjelma, Luomuliitosta luomun kehittämisen veturi ja koko luomualan verkkoportaaliksi www.luomu.fi  -sivusto. Nämä ovat keskeisimmät ehdotukset luomualan kehittämiseksi. Luomualan kehittämisraportin laati selvitysmies Mikko Rahtola MMM:n tilaamana. Selvityksen tärkein ehdotus on kansallisen luomututkimusohjelman saaminen luomualalle edelläkävijämaiden esimerkin mukaisesti. Kaikkiaan raportissa on 40 ehdotusta luomualan kehittämiseksi.

Muita keskeisiä asioita ovat kansainvälistymisen tarve koko luomuketjun jokaiselle osa-alueella, täydennyskoulutuksen kehittäminen, jalostajien ja kaupan järjestäytymisasteeen nosto. Luomustrategiatyöryhmän työtä tulee jatkaa, yksityistä rahoitusta tulisi saada enemmän menekinedistämiseen. Tarkastustoimintaa ja neuvontaa tulisi selkeämmin eriyttää. Luomualan tiedotusportaaliksi tulisi kehittää www.luomu.fi –sivustoa ja Luomuliiton roolia tulisi kasvattaa koko ketjun järjestöksi.

Selvityksen mukaan valtakunnallisella Luomuliitolla olisi parhaat edellytykset kasvaa koko luomuketjun asiantuntijaorganisaatioksi. Tällä hetkellä luomuliitolla on runsaat 2200 viljelijäjäsentä, mutta toimintaa on mahdollista laajentaa jalostuksen, kaupan ja kuluttajaviestinnän puolelle. Tanskan vastaava organisaatio Organic Denmark ja Itävallan BioAustria ovat tässä jo onnistuneet.

Alan muita tärkeitä toimijoita ovat mm. ammattikeittiöitä palveleva Ekocentria, luomun täydennyskoulutusta tarjoava Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Osaamiskeskusverkosto sekä lukuisat yksityiset toimijat. Koko luomun keskeisenä portaalina toimisi jatkossa Ruralia-instituutin omistama www.luomu.fi –sivusto, josta löytyvät myös linkit sektorikohtaisten toimijoiden palveluihin.

Raportti ja toimintaehdotus luomutuotannon rahoituksen ja toiminnan kehittämisestä
Luomutietohanke 300410 Mikko Rahtola Luomuliitto

14.5.2010 Jukka Rajala