Luomuruokaa seuraavaan hallitukseen

Näin vaalien viimemetreillä on syytä katsastaa, mitä kaikkea eri puolueet ovat valmiita tekemään suomalaisen ruoan ja erityisesti luomun eteen, mikäli pääsee hallituspuolueeksi. Luomu tullaan hyvin todennäköisesti saamaan seuraavan hallituksen ohjelmaan myös siitä syystä, että se on mainittu hyvin monessa kohtaa kansallisessa ruokastrategiassa. Luomuliitto kysyi puolueilta vaaliteemoista.

Kristilliset puhuvat vanhojen ekologisten perinteiden ja luonnon monimuotoisuuden puolesta haluten säilyttää Suomi GMO-vapaana alueena. He ehdottavat myös parempia tukimuotoja luomumarkkinoiden kehittämiseksi.

Kokoomuksen ”Paremminvointivaltiossa” ruokakulttuuria kehitetään edistämällä niin luomuruoan tuotantoa kuin lähiruoan käyttöä muun muassa kouluruokailussa. Suomalaisesta ruoasta on ainesta menestyksekkääksi vientituotteeksi.

Perussuomalaiset lupaavat ”Ruokaturvallisuuden lisäksi on panostettava valkuaisrehu- ja energiaomavaraisuuden lisäämiseen sekä luomutuotteiden kysyntään vastaamiseen”. Heidän GMO-kantansa on ehdottoman kielteinen.

RKP haluaa, että laki muuntogeenisten kasvien viljelystä saadaan mahdollisimman pian, koska viljely on jo sallittua. Vaaliohjelmansa mukaan he haluavat lisätä ja kehittää ekologista maanviljelyä.

Vihreät lupaavat ”Puhtaan ympäristön uudessa Suomessa syödään puhdasta ruokaa. Laadukkaita, aitoja raaka-aineita ja lähellä tuotettua luomuruokaa on tuettava, jotta ne saadaan helposti kaikkien saataville”. Heidän GMO-kantansa vaatii lainsuojaa suojavyöhykkeisiin ja korvausvelvoitteisiin.

Keskusta lupaa poliittisin päätöksin luoda tilaa kestävälle tuotannolle kuten luomulle. Tämän lisäksi puolue näkee Suomen GMO-vapauden mahdollisuutena, jota ei kannata jättää käyttämättä.

SDP:n ohjelmista ei ruokaa juurikaan löytynyt. Luomuliiton kyselyn mukaan puolue pitää tärkeänä, että luomu saataisiin paremmin kuluttajien saataville ja että niiden jalostuksen ja markkinoinnin rahoituksen tulisi olla pitkäjänteistä. Puolue suhtautuu geenimuunteluun kriittisesti, muttei halua kieltää sitä.

Vasemmistoliiton mielestä Suomesta on ehdottomasti tehtävä GMO-vapaa maa. Puolue vaatii kulutusta ohjaavaa alv-järjestelmää, joka suosii luomutuotantoa.

Pääministeri Vanhasen aikana Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli ”Huomisen ruoka”-kansallisen ruokastrategian taustaraportin sekä johti siitä esiselvityksen. Niissä luomua ei nostettu juuri lainkaan esille. Tämä arvatenkin syystä, että valmistelijat ja lausunnon antajat eivät pitäneet luomua tärkeänä. Niistä johdettu valtioneuvostolle tehty esitys sen sijaan sisältää luomua todella monessa kohdassa. Tämä esitys siirtyi hieman muokattuna eduskuntaan, mistä se on nyt palautunut valtioneuvostolle, jotta siihen saadaan konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Ja tärkeintä siis se että luomu on mukana!

Sekä Luomuliitto, että perustettava Pro Luomu ry ovat luovuttaneet eri puolueiden edustajille vetoomuksensa, että luomu saisi riittävän painoarvon seuraavan hallituksen ohjelmassa; perustettaisiin luomun kehittämisohjelma Pro Luomu. Näiden edellä mainittujen lupausten, lausuntojen, esitysten ja vetoomusten perusteella voimme olla varmoja siitä, että luomulla menee entistä paremmin nyt alkavalla hallituskaudella.

– Jaakko Nuutila –