Luomusokeri sopii mehiläisten talviruoaksi

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luomusokerin soveltuvuutta mehiläisten talviruokintaan. Koeruokinnassa käytettiin luomuruokosokeria. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä sataseitsemän yhteiskuntaa kuudelta hunajantuottajalta Itä-Suomen alueelta. Yhteiskunnista 53 kpl oli varsinaisia koepesiä ja 54 kpl ns. vertailupesiä, jotka ruokittiin tavanomaisella juurikaspohjaisella sokerilla. Mehiläisyhteiskunnista selvitettiin niiden mehiläisvahvuudet ruokinnan jälkeen syksyllä 2000 ja keväällä 2001. Lisäksi tutkittiin myös talviruokanäytteet tarhakohtaisesti ja nosema- ja varroanäytteet pesäkohtaisesti.

Luomuruokosokerilla ruokitut yhteiskunnat olivat syksyllä 2000 hieman vahvempia kuin tavanomaisella sokerilla ruokitut vertailuyhteiskunnat, mutta keväällä 2001 ne olivat hieman heikompia kuin vertailuyhteiskunnat. Luomuruokosokerista tehty ruokintaliuos oli erittäin tummaa, ja sen tuhkapitoisuuden tiedettiin olevan hieman tavanomaista sokeria korkeamman. Tutkimuksen aikana todettiin, että mehiläiset pystyivät ruoan prosessoinnilla puhdistamaan ruokintaliuosta, sillä jo ruokanäytteitä otettaessa syys–lokakuussa 2000 liuos oli huomattavasti kirkkaampaa kuin mitä se oli ollut ruokintavaiheessa. Myöskään luomuruokanäytteiden tuhkapitoisuudet eivät olleet tavanomaisten ruokanäytteiden tuhkapitoisuuksia merkittävästi korkeampia.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että luomusokeri sopii mehiläisyhteiskuntien talviruoaksi lähes yhtä hyvin, kuin puhdistettu tavanomainen juurikassokerikin.

Nykänen, M. 2002.
Luomusokeri sopii mehiläisten talviruoaksi
Ekosocker passar til binas vinterutfodring.
Forskningsnytt 4, 2002. s. 16.
http://www.cul.slu.se/information/publik/
index.html#fnytt

Lisää tutkimuksesta (pdf)