Luomusta luomuun – opetuksesta oppimiseen

Pohjoisen Suomen maataloustuotannon ja -koulutuksen kehityspiirteiden arviointia luonnonmukaisesta näkökulmasta.

Tutkimus kuvaa maataloustuotannon ja –opetuksen kehittymistä luontaistalouden aikakaudelta nykyajan luomutuotantoon. Tutkimuksessa esitetään otettavaksi käyttöön tavanomaisen tuotannon ja viljelyn vastineiksi termit vakituotanto ja vakiviljely. Tutkimus on monitieteellinen: maatalous- ja kasvatustieteiden ohella näkökulma on kansatieteellinen.

Tutkimuksen empiirinen osa muodostuu kyselytutkimuksen ja teemahaastattelujen tuloksista. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin vastaajaryhmien mielipiteitä luomutuotannosta ja –tuotteista sekä Pohjois-Suomen soveltuvuudesta luomutuotantoon. Lisäksi tutkittiin maatalousopetuksen sisältöjä ja vaikuttavuutta sekä vastaajien koulutustarvetta. Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa syvennettiin kyselytutkimuksen aineiston tietoja.

Kaikilla vastaajaryhmillä on luomusta hyvin myönteinen käsitys. Luomutuotteita pidetään puhtaina, hyvän makuisina, tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita parempina – jopa luksustuotteina. Luomulla todettiin olevan hyvä imago ja luomutuottajat ovat aikaansa edellä. Luomun mahdollisuudet pohjoisessa koetaan hyviksi, ja lähiaikoina toivotaan puolen maataloustuotannosta olevan luomua.

Tutkimusta voidaan pitää maatalouskoulutuksen luonnonmukaisuutta koskevana perustutkimuksena. Toivottavasti tutkimus edistää luomuviljelyn laajenemista ja jatkotutkimusten tekemistä aihepiiristä.

Kivelä, M. 2004.

Pohjoisen Suomen maataloustuotannon ja -koulutuksen kehityspiirteiden arviointia luonnonmukaisesta näkökulmasta.
Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2004, 269 s. Acta Universitatis Lapponiensis 72. 269 s + lähteet+liitteet. Väitöskirja.

Väitöskirjan tiivistelmä (pdf)