Luomusuunnitelma

Luomutuotannossa korostuu suunnitelmallisuus – näe riittävän kauas! Aina suunnitelmat eivät tietenkään toteudu, mutta silloinkin monivuotinen suunnitelma antaa mahdollisuuden tarkastella eri valintojen vaikutusta pidemmällä ajanjaksolla. Muista, että suunnitelman laadintaan on saatavilla apua.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Luomutuotannossa korostuu suunnitelmallisuus – näe riittävän kauas! Aina suunnitelmat eivät tietenkään toteudu, mutta silloinkin monivuotinen suunnitelma antaa mahdollisuuden tarkastella eri valintojen vaikutusta pidemmällä ajanjaksolla. Muista, että suunnitelman laadintaan on saatavilla apua.

Luomusuunnitelma sisältää vähintään seuraavat asiat:

 1. Kuvaus tuotanto- ja varastotiloista
 • tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat (esim. viljan kuivaus- ja lajittelutilat, varastointi, jalostus jne)
 • edellä mainittujen tilojen sijainti (omassa luomu-/tavanomaisessa yksikössä, toisessa luomuyksikössä, tavanomaisella tilalla jne.)
 • tuotteiden kuljetukset tilalta
 1. Viljelykiertosuunnitelma
 • kasvi- ja kasvulohkokohtaisesti vähintään viidelle tulevalle vuodelle laadittuna
 • ajankohta, jolloin siirrytään noudattamaan luomuehtoja
 1. Lannoitussuunnitelma, josta ilmenee tilatasolla vähintään:
 • Kuinka lannoitus aiotaan tilalla hoitaa. Onko viljelykierto riittävän monipuolinen omavaraisen lannoituksen varmistamiseksi vai joudutaanko turvautumaan täydennyslannoitukseen.
 • Lannan alkuperä ja laji (eläinlaji, luomu/tavanomainen, lietelanta/kuivalanta)
 • Lannankäsittely- ja/tai kompostointisuunnitelma
 • Viljavuustutkimukseen tai ravinnetaselaskelmaan perustuva lannoitustarvelaskelma sekä
 • sen perusteella laadittu täydennyslannoitteiden ja hivenlannoitteiden käyttösuunnitelma.
 1. Kasvinsuojelusuunnitelma
 • Tilan olosuhteiden ja viljelykierron vahvuudet ja heikkoudet kasvitautien ja tuholaisten suhteen.
 • Mitkä kasvitaudit ja tuholaiset saattavat tulla ongelmaksi suunnitellussa viljelykierrossa.
 • Miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan.
 • Mitkä ovat todennäköiset rikkakasvit suunnitellussa viljelykierrossa ja miten niiden torjunta suoritetaan.
 1. Viljelyskartta
 • Tilan kaikki pellot vuokrapeltoineen kasvulohkoittain eriteltynä
 • Lohkorajat selvästi merkittynä
 • Tuotanto- ja varastotilojen sijainti.

Eläintuotantotilalla on tehtävä vielä lisäksi eläintenhoitosuunnitelma, joka käsittää seuraavat osiot:

 • eläinten alkuperä
 • ruokinta
 • terveydenhuolto
 • hoitokäytännöt
 • eläinsuojat
 • eläinten ulkoilu
 • eläinsuojien ja hoitolaitteiden puhdistus