Luomutietoa uudella toimintamallilla -hanke käyntiin

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön koordinoima valtakunnallinen Luomutietoa uudella toimintamallilla – hanke on käynnistynyt. Ideana on hankkia, jalostaa ja välittää luomualan uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä erityisesti viljelijöille ja neuvojille. Luomualan osaamista kehitetään verkostojen, uusien viestintävälineiden ja hankkeessa kehitettävien toimintatapojen avulla. Hankkeessa mm. muokataan tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia käyttökelpoiseen ja helposti saavutettavaan muotoon. Kaikki materiaali julkaistaan verkkopalvelussa, joka on vapaasti käytettävissä. Palvelua voi käyttää sekä erilaisilla kursseilla että itsenäisessä tiedonhaussa.

Materiaalituotanto ja koulutukset käsittelevät kestävälle maataloudelle ja luomumaataloudelle tärkeitä aiheita, kuten kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa, energiatehokkuutta ja markkinointia.

Luomutietoa uudella toimintamallilla –hankkeen osatoteuttajana on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Yhteistyökumppaneita ovat ProAgria Keskusten luomuneuvojat, Luomuliitto, MTK sekä monet muut luomuketjun toimijat ja kehittämishankkeet. Neuvojista, viljelijöistä ja muista asiantuntijoista kootut teemaryhmät suunnittelevat hankkeen toimintaa, kehittävät viestintää, tekevät materiaaleja ja järjestävät koulutuksia.

Hanke on tarkoitettu toimintaansa kehittäville luomuviljelijöille, luomuun siirtyville viljelijöille ja luomussa kehitetyistä viljelymenetelmistä kiinnostuneille tavanomaisille viljelijöille. Neuvojat, kouluttajat ja tutkijat ovat hankkeessa mukana kehittämässä omaa osaamistaan ja rooliaan luomun asiantuntijajärjestelmässä.

Hanke ajoittuu vuosille 2009-2011. Hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 ja sitä rahoittaa Hämeen TE-keskus valtakunnallisena hankkeena.

www.helsinki.fi/ruralia/uutinen.asp?otsikko=
Luomutietoa uudella toimintamallilla