Luomututkimus Karilan tutkimusasemalla vaarassa

Maa – ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT karsii tutkimusta, sulkee tutkimusasemia ja karsii toimintojaan. Syynä ovat valtion säästötavoitteet ja määrärahojen vähennykset.  Mikkelissä sijaitsevaa Karilan tutkimusasemaa uhkaa sulkeminen. Samalla katoaisivat edellytykset luomuviljelytutkimuksen tekemiselle. Karila on Suomen merkittävin  luomuviljelytutkimusta tekevä tutkimusasema.

Valtion rahoitus vähenee
Hallituksen kehyspäätös leikkaa MTT:n budjettirahoitusta 11 prosenttia vuodesta 2013 alkaen. Merkittäviä lisäkustannuksia aiheuttavat myös Senaattikiinteistöjen MTT:n tiloista perimä vuokra sekä valtion palvelukeskuksen palvelujen kallistuminen.

Talouden tasapainottamiseksi pyritään löytämään 2,5 miljoonan euron säästöjä kahden seuraavan vuoden aikana. Sopeutustoimien suunnittelu aloitetaan henkilöstön kanssa.

Tutkimusta karsitaan
MTT suunnittelee luopuvansa mehiläistutkimuksesta. Lajikekoetoiminnan, mittaus- ja testaustoiminnan sekä torjunta-aineiden testauksen ja tarkastuksen kannattavuutta aiotaan parantaa. Laboratoriotoimintoja leikataan ja toimitilakuluja vähennetään edelleen. Kirjasto- ja julkaisupalvelut aiotaan ulkoistaa vuonna 2013.

Karila, Hyvinkää ja Apukka karsintalistalla
Hyvinkään toimipaikasta aiotaan luopua vuoden 2013 loppuun mennessä. Sikatutkimuksen kokeellinen toiminta siirretään kumppanuustiloille.

Mikkelin Karilan ja Rovaniemen Apukan tutkimusasemista luovutaan vuoteen 2013 mennessä. Kenttäkoetoiminta on tarkoitus siirtää MTT:n muille toimipaikoille ja kumppanuustiloille.

Valiotaimituotanto mitoitetaan kannattavaksi kevään 2012 aikana ja Laukaan toiminnot siirretään tarvittaessa muille toimipaikoille.

Jokioisten siipikarjatutkimuksen kokeet järjestetään kumppanuustiloilla vuoden 2012 jälkeen. Jokioisten meijeristä luovutaan, ja MTT lopettaa juustonvalmistuksen. Ypäjällä hevostutkimuksen kiinteästä koetoimintaresurssista luovutaan vuonna 2015 ja koeaineisto hankitaan hankekohtaisesti.

Perunabiotekniikkatutkimusta palvelevasta Limingan työpisteestä luovutaan vuonna 2012 ja aineiston hankinta ulkoistetaan yhteistyökumppanille.


Karila merkittävin luomututkimusasema Suomessa
Karilan tutkimusasemalla on peltoa 39 hehtaaria, josta luomuviljelyssä on  13,6 hehtaaria, osa jo 20 vuoden ajan. Tämä on valtaosa MTT:n kaikista luomupelloista  Suomessa.

MTT:n johdon taholta on esitetty kenttäkoetoiminnan siirtämistä esimerkiksi Otavan koulutilalle, kumppanuustiloille tai MTT:n muille toimipaikoille.
-Luotettavien tieteellisten tutkimustulosten aikaansaaminen vaatii kuitenkin tunnetun tutkimusympäristön, asianmukaiset sadonkäsittelytilat ja jatkuvasti läsnä olevan kenttähenkilökunnan, sanoo tutkija Sanna Kauppinen.

-Tämä kaikki löytyy Karilasta tehokkaassa paketissa. Myös tiloilla tehdään kehittämishanketoimia, kuten tähänkin asti on tehty paljon.

Karilassa tehdään tutkimusta seitsemän tutkijan voimin ja hankkeita on nyt kaikkiaan 15, joista ainakin neljässä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana. Talousviljelyksiä hoitaa jo nyt yhteistyönä paikallinen viljelijä.

MTT:llä oletetaan Luomuinstituutin asettuvan Mikkeliin, kuten asiaa selvittänyt Tarja Gronberg esitti. Sekä MTT että Helsingin yliopisto ovat suunnitelleet tämän pohjalta luomututkimuksen vahvistamista Mikkelissä.

Karilan sulkeminen menetys myös yhteistyökumppaneille
-Karilan mahdollinen sulkeminen on suuri menetys myös Mikkelissä toimivalle Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille, joka on käyttänyt tutkimusyhteistyössä Karilan peltoja viljelytutkimuksissa sekä Karilan varastoja ja sadonkäsittelytiloja, joita kenttäkokeiden toteutuksessa tarvitaan, sanoo Pirjo Siiskonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimipisteen johtaja.

-Olisi hyvä, että myös luomukasvintuotannon käytännön tutkimusta voitaisiin jatkaa Mikkelissä, minne on perusteilla valtakunnallinen Luomuinstituutti.

MTT:n tiedote

Teksti: Jukka Rajala