Luomututkimuslaitos perustettu Unkariin

Luomututkimuslaitos on perustettu Unkariin. Yhteistyökumppanina toimii sveitsiläinen Luomututkimuslaitos FIBL. FIBL käynnisti luomututkimuksen kehittämistä Unkarissa tukevan hankkeen vuoden 2011 alussa. Kesäkuussa perustettu Unkarin Luomututkimusta ja luomuneuvontaa tekevä laitos (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet – ÖMKi) tekee ja koordinoi luomututkimushankkeita.

Nykytilan selvitys lähtökohtana
Luomututkimusta tehdään Unkarissa pääasiassa valtiollisissa tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa. Rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin rajoitettuja. Siksi tähän asti on toteutettu vain pieniä tutkimushankkeita. Aiheesta kiinnostuneilla tutkijoilla ei ole ollut mainittavasti yhteistyötä ja vuorovaikutus muiden luomualan toimijoiden kanssa on ollut vähäistä. Nämä ovat keskeisiä tuloksia kyselystä, jonka hankekoordinaattori Dora Drexter suoritti. Selvityksen mukaan Unkarissa on suuri potentiaali tehdä korkeatasoista luomututkimusta ja ala kiinnostaa tutkijoita.

Monipuolista luomua kehittävää tutkimusta

Perustetun luomututkimuslaitoksen tehtävä on edistää soveltavaa, innovatiivista tutkimusta, joka palvelee Unkarin luomualan kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista. Tätä tarkoitusta varten on jo valittu 8 väitöskirjatutkimuksen aihetta 20 ehdotuksesta, ja tulevien tutkijoiden jatkokoulutus alkaa tänä syksynä. Suunnitellut aihealueet käsittelevät luomumaatalouden vaikutusta maatalouden kestävyyteen, elintarviketurvallisuuteen, ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen, sekä maan, kasvien ja ilmaston suojeluun.

Pitemmällä tähtäimellä on tarkoitus kehittää laitoksesta Unkarin luomumaataloustutkimuksen koordinaatio- ja tutkimuskeskus. Laitos pyrkii rakentamaan tiiviitä yhteistyömalleja Unkarin johtavien tutkimuslaitosten, katto-organisaatioiden ja yritysten välille. Toinen tavoite on tiivistää yhteistyötä luomumaatalouden toimijoiden, elintarvikesektorin ja tutkimuksen välillä.

Projektia rahoittaa Pancivis-säätiö, joka on keskittynyt alueelliseen kehittämistoimintaan Unkarissa.

Tiedote

Laitoksen sivut

Teksti: Jukka Rajala,  LuomuTIETOverkko