Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke käynnistyi

Vasikat isk porukassaLuomukotieläintuotannon valvontaa tullaan kehittämään uudessa hankkeessa. Hankkeen tarkoitus on parantaa luomuvalvonnan toimivuutta ja tunnettuutta sekä luomulaadun arvostusta  koko luomuruokaketjussa. Koko maassa olisi tiedossa ja käytössä samat yksityiskohtaiset eläintuotannon tuotantosääntöjen valvonnan vaatimukset. Hanke auttaa luomutuottajia ja valvontaketjua sopeutumaan uudistuviin tuotanto- ja valvontasääntöihin. Hanke toteutetaan vv 2015-2016. Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä alueelliset ProAgriat ja Luomuliitto.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luomueläintuotantoon siirtymistä suunnittelevat tuottajat.
Eviran Luomuvalvontaraporttien mukaan siirtymävaiheen eläintilat tarvitsevat eniten apua

 • valvontaan liittymisessä ja
 • valvonnan tarvitsemien muistiinpanojen ja kirjanpidon sekä
 • tuotteiden mukana seuraavien dokumenttien kokoamisessa.

Luomuvalvonnassa kauan mukana olleet tilat tarvitsevat uutta ajantasaista tietoa
muuttuvista luomuvalvonnan vaatimuksista sekä varsinkin EU:n luomuasetuksen muutostilanteessa syntyvistä uudistuksista.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia sellaisista kotieläintiloista, joilla pellot ovat luomutuotannossa ja siten tiloilla on jo kokemusta luomuvalvonnassa mukanaolosta, ilmoitti luomueläintuotantoon siirtymisen esteeksi kokevat byrokratian ja tarkat säädökset.
Epäilyksistä huolimatta tutkimuksesta ilmenee, että luomutuotantoon siirtymiseen on niin paljon kiinnostusta, että luomueläintuotantokin joka tapauksessa laajenee. (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, 2014)

Luomutarkastajat tarvitsevat eläinlajikohtaista koulutusta ammattitaiton parantamiseksi.
Hanke tarjoaa materiaalia tarkastajien kouluttamiseen.

Kohderyhmänä ovat myös kuluttajat, joille luomusertifikaatin viesti markkinoilla suuntautuu.
Luomutuotanto on ainoa Suomessa käytössä oleva eläinten hyvinvointiin vaikuttaville hoito-oloille peruslainsäädännön vaatimukset ylittäviä vaatimuksia asettava järjestelmä, johon liittyy vaatimusten toteutumisen valvonta.

Emolehmiä laitumellaHankkeen päätavoitteet

 • luomuvalvonnan toimivuus ja tunnettuus lisääntyvät ja luomulaadun arvostus paranee koko luomuruokaketjussa
 • koko maassa olisi tiedossa ja käytössä samat yksityiskohtaiset eläintuotannon tuotantosääntöjen valvonnan vaatimukset
 • auttaa luomutuottajia ja valvontaketjua sopeutumaan uusiutuviin tuotanto-ja valvontasääntöihin

 

Toteuttamistapa ja aikataulu

heinä06 236Hanke on kehittämishanke, joka parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja luomutuotannon tuottavuutta sekä lisää luomuun siirtyvien tuottajien osaamista.

 • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2016
 • Hankkeen vastuullinen johtaja: tutkimuskoordinaattori Sari Iivonen
 • Hankkeen vastuuhenkilöt:     erikoissuunnittelija Jukka Rajala ja projektisuunnittelija Brita Suokas
 • Hanke on kehittämishanke. Hankkeen osatoteuttajat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luomuliitto ry sekä neljä alueellista ProAgriaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Länsi-Suomi ja Pohjois-Savo.
 • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen

ProAgrian toimijat ovat kokeneita luomueläintuotannon neuvojia. Luomuliiton elintarvikeketjun ja eläintuotannon asiantuntijat toteuttavat hanketta Luomuliitossa.

Limo Helli joi juuri maitoa SuokasHankkeen osat:

 • Työpaketti 1, Tarpeiden kartoitus ja nykytilanteen selvittäminen
 • Työpaketti 2, Apuvälineet valvonnassa tarvittavaan dokumentointiin. Tutustu julkaistuihin materiaaleihin täällä
 • Työpaketti 3, Laatujärjestelmä, luomusertifikaatti markkinoilla
 • Työpaketti 4, EU-asetuksen uudistuksen vaikutukset
 • Työpaketti 5, Hankehallinto ja tiedotus

Työpakettien sisällöt toteutetaan hakijan ja osatoteuttajien työnjaon mukaan.

Tulosten julkaiseminen ja hyödyt

Hankkeen aikana tuotetusta materiaalista muokataan tietokortteja ja lomakepohjia, jotka julkaistaan luomu.fi-portaalin neuvonta-ja koulutussivustoilla, josta aineisto linkitetään edelleen vapaasti käytettäviksi Eviran, Agronetin, Siipikarjaliiton ja Luomuliiton sivustoille.

Muistiinpanoista ja jäljitettävyydestä sekä luomusertifikaatin sisällöstä kirjoitetaan ammattilehtiartikkeleita.

Hankkeen materiaali tarjotaan koulutusten järjestäjille kurssimateriaaliksi.
Aineistosta tiedotetaan ja se jaetaan 15 ELY-keskukseen, luomueläintuotannon asiantuntijaneuvojille sekä hankkeessa mukana oleville aktiivisille kehittäjäorganisaatioille.
Näiden kautta aineisto leviää mahdollisimman monelle luomutuottajalle ja luomutuotannon aloittamisesta kiinnostuneelle sekä Eviran valtuuttamille luomueläintuotannon tarkastajille.

Lucia satatonnari on poikinut 12 kertaa

Lucia satatonnari on poikinut 12 kertaa

Hankkeessa syntyy seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Luomuvalvonnan prosessi yhtenäistyy ja käytännöt selkiintyvät. Luomuneuvontaa ja -valvontaa tekevien työntekijöiden ammattitaito paranee.
 • Luomueläintuotannon valvontaan mukaantulo, sekä jo valvonnassa mukava olevien tuottajien työn jatkuminen, helpottuvat.
 • Luomuun siirtymisen esteenä olevat pelot vähenevät ja kynnys tuotantotavan muuttamiseen madaltuu siihen kiinnostusta osoittavilla tiloilla.
 • Hanke vie eteenpäin valtakunnallisia luomun määrällisen kasvun ja tuotannon monipuolistumisen tavoitteita.
 • Tuotantoketjun toimivuus parantuu, mikä lisää hyvälaatuisten luomueläintuotteiden tarjontaa kuluttajille.
 • Luomuvalvontajärjestelmän toteuttajien välinen yhteistyö lisääntyy.
 • Luomuvalvonnan tunnettuus lisääntyy ja sen arvostus paranee koko luomuruokaketjussa.

Luomuvalvonta on ajan myötä jatkuvasti muuttuva prosessi. Kehittämistyö jatkuu hankkeen päätyttyä jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa organisaatiossa entistä tietoisemmin ja vuorovaikutteisemmin sen ansiosta, että valvonnan työketjuun osansa tekevien keskinäinen vuorovaikutus on parantunut.

Tutustu hankkeen julkaisuihin ja materiaaleihin

Lisätietoja:
Brita Suokas, sähköposti brita.suokas(at)helsinki.fi, puh 050 318 0252

Kanat ulkoileeLehmät keväisellä laitumellaIMG_2893 – Kopio

 

 

 

 

 

Tämä aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.