Luomuvalvontaa esitetään yksityistettäväksi tai siirrettäväksi Eviraan

Luomuvalvontajärjestelmää ollaan uudistamassa. Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvitysmies Sampsa Heinonen ehdottaa, että maataloustuotannon luomuvalvonta joko siirretään ELY-keskuksilta Eviran hoidettavaksi tai yksityistetään. Uudelleenjärjestelyn taustalla on suomalaisen luomutuotannon ripeä kasvu samaan aikaan, kun valtio on supistamassa luomuvalvontaa nykyisin hoitavien ELY-keskusten henkilöstöä ja rahoitusta.

Selvitysmiehen mukaan valvonnan keskittäminen Eviraan tehostaisi resurssien käyttöä. Tässä mallissa käytännön valvontaa hoitaisivat Eviran alueelliset toimipaikat, joita on kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Luomuvalvonnan yksityistäminen puolestaan olisi varmin tapa saada valvontaan joustavasti lisää uusia voimavaroja. Luomuvalvontaa hoitavat yksityiset organisaatiot useimmissa EU-maissa. Selvitysmies arvioi, että valvonnan yksityistäminen Suomessa sujuisi ilman suuria riskejä, jos sitä varten perustettaisiin aluksi uusi valtionyhtiö, joka varmistaisi luomuvalvonnan erilaisten palvelujen saatavuuden koko maassa.

– Valtionyhtiö mahdollistaisi myös kilpailevan palvelutarjonnan. Esimerkiksi Ruotsissa luomuvalvontaa hoitaa viisi yksityistä tarkastuslaitosta, joiden välillä on asiakkaita hyödyttävää kilpailua niin palvelujen laadun kuin hinnankin suhteen, selvitysmies Heinonen toteaa.

Selvitys tarkoitettu keskustelunavaukseksi

Eviran ennakkotietojen mukaan luomumaatilojen lukumäärä nousee tänä vuonna 4 300:aan, mikä on seitsemän prosenttia kaikista maatiloista. Luomupeltoa Suomessa on nyt yhteensä 205 000 hehtaaria eli yhdeksän prosenttia koko maan peltopinta-alasta.

Selvitysmies Heinonen huomauttaa, että luomuvalvonnan uuden mallin valinta riippuu siitä, miten luomutuotannon arvioidaan tulevaisuudessa kehittyvän.

Selvitysmiehen raportti on osa laajempaa luomulainsäädännön uudistusta ja tarkoitettu alan sidosryhmille keskustelunavaukseksi. Asiaa koskeva hallituksen lakiesitys on tarkoitus saada lausuntokierrokselle sidosryhmille loppuvuodesta 2013 ja eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2014 aikana. Uuden lain on tarkoitus astua voimaan vuonna 2015.

Selvitysmiehen raportti

Tiedote

Lisätietoja: selvitysmies Sampsa Heinonen, sampsa.heinonen(at)netti.fi, puh. 045 279 9068