Luomuvihannesten viljelykiertojen hallinta: Onko viljelykiertosi nousukierre vai syöksykierre?

Raportissa tarkastellaan luomuvihannesten viljelytekniikan keskeisiä osa-alueita viljelykierron näkökulmasta. Luomuvihannesviljelyssä viljelykierron keskeisimpiä tehtäviä ovat maan kasvukunnon ylläpito ja ravinteiden riittävyyden varmistaminen sekä kasvintuhoojien hallinta siten, että viljelijä saisi riittävän toimeentulon.

Rikkakasvien määrää ja lajistosuhteita voidaan hallita viljelykasvin valinnalla, viljelytekniikalla sekä torjuntatoimenpiteillä kierron eri vaiheissa.
Riittävä ravinteiden saanti voi olla ongelma, varsinkin jos tilalla ei ole käytettävissä kompostoitua lantaa. Kasvinjätteissä peltoon jäävien ravinteiden säilyttäminen seuraaville viljelykasveille ja ravinnehävikkien vähentäminen on tärkeää.

Tilan viljelykiertoa suunniteltaessa, kannattavuutta arvioitaessa tai uutta työkonetta hankittaessa tarvitaan laskelmia ja arvioita tilan työvoimatarpeesta. Julkaisussa esitetään esimerkki luomukierron talouslaskelmasta 25 hehtaarin tilalla kuusivuotisessa viljelykierrossa. Vaikka viljelykierto suunnitellaan harkiten, voivat esimerkiksi kevään ja syksyn epäedulliset sääolot ja muuttunut markkinatilanne aiheuttaa muutoksia laadittuun viljelykiertoon. Vuosittain laadittava tuotantosuunnitelma päivittää viljelykiertosuunnitelman muuttuneiden tilanteiden tasalle.
Lähde: MTT:n julkaisutietokanta Jukuri

Nissinen, A., Vanhala, P., Salo, T., Lötjönen, T., Outa, P., Piirainen, A. 2003.
Luomuvihannesten viljelykiertojen hallinta: Onko viljelykiertosi nousukierre vai syöksykierre?
MTT:n selvityksiä 47. 41 s.
www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts47.pdf