Luomuviljely lisää monimuotoisuutta ja biologista tuholaistorjuntaa

 Luonnonmukainen viljely lisää peltojen monimuotoisuutta ja tehostaa luontaista tuholaistorjuntaa. Luomupelloilla kasvilajien ja pölyttäjien määrät ovat moninkertaisia tavanomaisiin peltoihin verrattuna. Myös kirvojen luonnollisia saalistajia on enemmän ja kirvoja selvästi vähemmän tavanomaisiin peltoihin verrattuna. Tämä osoittaa luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen huomattavasti suurempaa biologisen tuholaistorjunnan potentiaalia. Tavanomaisilla pelloilla torjunta-aineiden käyttö laski kirvamääriä lyhytaikaisesti, mutta kasvukauden lopussa kirvoja oli jopa enemmän hyönteisten torjunta-aineilla käsitellyillä pelloilla. Nämä tulokset on saatu saksalaisissa yliopistoissa tehdyssä EU:n rahoittamassa tutkimuksessa.


Pölyttäjät ja tuholaisten luontaiset viholliset
Tutkimuksessa verrattiin 15 tavanomaisen ja 15 luonnonmukaisen ruisvehnäpellon putkilokasvien, pölyttäjien, kirvojen ja niiden saalistajien määriä Baijerissa kesän 2008 aikana. Lisäksi arvioitiin hyönteisten torjunta-ainekäsittelyn vaikutusta kirvoihin ja niiden luontaisiin vihollisiin tavanomaisilla pelloilla. Luomupelloilla kasvien lajirunsaus oli viisinkertainen tavanomaisiin peltoihin verrattuna. Tavanomaisilta pelloilta havaittiin yhteensä viisi eri pölyttäjälajia, kun luomupelloilta löytyi 31 lajia. Pölyttäjien yksilömäärät olivat jopa yli sata kertaa korkeampia luomupelloilla. Sen sijaan kirvojen määrät olivat viisi kertaa pienempiä luomupelloilla, kun taas niiden saalistajien määrät olivat kolminkertaisia ja peto-saalis suhdeluvut jopa kaksikymmentä kertaa suuremmat luomupelloilla. Tämä osoittaa luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen huomattavasti suurempaa biologisen tuholaistorjunnan potentiaalia.

Lue koko artikkeli LuomuTIETOverkon sivuilta: