Luomuviljely torjuu ilmastonmuutosta osoittaa Rodale Instituutin tutkimus

Luomuviljelyssä maan hiilipitoisuus lisääntyi 15 – 28 % 23 vuotta kestäneen kokeen aikana. Tavanomaisesti viljellen maan hiilipitoisuus on pysynyt ennallaan. Luomuviljelyssä maan hiilipitoisuus lisääntyi 574 kg/ha viherlannoituskoejäsenessä ja 981 kg/ha karjanlantalannoituksella. Nämä tulokset käyvät ilmi vuonna 1981 alkaneessa Rodale Instituutin pitkäaikaistutkimuksessa Pennsylvaniassa USA:n koillisosassa.

Tutkimuksessa verrataan kolmea viljelyjärjestelmää: Tavanomainen maissi-soija-vehnä kierto sekä luonnonmukainen viljely joko viherlannoituksella tai karjanlantalannoituksella.

Satotaso sama – energian kulutus pienempi
Maissin ja soijan sadot ovat luomussa samaa tasoa kuin tavanomaisessakin viljelyssä, mutta luomussa energian kulutus on 37 % pienempi. Suuri energian säästö saadaan, kun runsaasti energiaa kuluttava typpilannoitus toteutetaan luomuviljelyssä aurinkoenergiaa käyttävällä biologisella typensidonnalla.

Tutkijat laskivat, että jos yksi keskikokoinen maatila (130 ha) siirtyy luomuun niin tilan pelloille sitoutuu yhtä paljon hiiltä kuin 117 autoa tuottaa vuodessa. Ja jos 10 000 maatilaa siirtyy luomuun, niin maahan sitoutuu hiiltä 1 174 400 auton vuotuisten päästöjen verran.

Jos USA:n kaikki maissi- ja soijapellot (64 milj ha) siirrettäisiin luomuviljelyyn, niin maahan sitoutuisi hiiltä määrä, joka vastaa 73 % Kioton sopimuksen edellyttämästä päästövähennyksestä. Vastaava vähennys saataisiin, jos liikenteestä poistettaisiin 58,7 miljoonaa henkilöautoa.

Luomuviljelyssä hiili onkin resurssi eikä jäte, kuten useimmat ajattelevat.

Lisätietoja Rodale-instituutin sivustolla
Teksti: Jukka Rajala