Luomuviljelyalassa reipas kasvu Suomessa vuonna 2009

Luomuviljelty peltoala kasvoi Suomessa 8 prosentilla ja luomutilojen määrän nettolisäys oli 162 tilaa vuonna 2009. Tiedot käyvät selville Eviran julkaisemista ennakkotiedoista vuodelle 2009.

Luonnonmukaisesti viljeltyä peltoa oli vuonna 2009 Suomessa 140 087 ha ja siirtymävaihealaa 22 638 ha ja luomumenetelmin viljeltyä peltoa yhteensä 162 724 ha. Viljelyala oli 7,2 % Suomen peltoalasta. Luomupeltoala kasvoi 8 %, kun kasvu vuonna 2008 oli 4 % ja vuonna 2007 3 %.

Luonnonmukaista maataloutta harjoitettiin 4063 tilalla, joka oli 5,9 % kaikista tiloista (Evira:n tilastot 2009). Uusia viljelijöitä siirtyi luomuun 252 ja luopui 90. Kehityksessä tapahtui käänne, koska luopuvien määrä on ollut vuodesta 2003 lähtien suurempi kuin luomuun siirtyvien tilojen määrä. Luomutiloja on suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla 23 % kaikista maatiloista, Kainuussa 11,3 ja Pohjois-Karjalassa 10,6 %.

Luomupeltoa on suhteellisesti eniten Kainuussa, jossa 22,1 % pelloista viljellään luomumenetelmin, Ahvenanmaalla osuus on 20, Pohjois-Karjalassa 15,6 sekä Pohjois-Pohjanmaalla 9,3, Etelä-Savossa 9,2 ja Pirkanmaalla 9,1 prosenttia.

Luomutilojen keskikoko on 40,9 ha tilaa kohti. Tilojen keskikoko kasvoi 1,5 hehtaarilla. Kainuussa ovat suurimmat luomutilat, keskikoko on 54 ha ja Pohjois-Pohjanmaalla 50 ha. Luomutilat ovat selvästi tavanomaisia tiloja suurempia.

Viljelykasveista härkäpavun viljelyala lähes kaksinkertaistui 422 hehtaarista 760 hehtaariin ja rypsin ala kasvoi kolmanneksella 1813 hehtaarista 2829 hehtaariin. Viljoista vehnän ja ohran ala kasvoi 20-25 %, kauran pysyi ennallaan ja rukiin laski 10 prosentilla.

Lähde Eviran ennakkotiedot 2009
www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/

16.9.2009 Teksti: Jukka Rajala