Luomuviljelyn suunnittelu

Luomuviljelyn suunnittelu. 2005. Rajala J. (toim.).

Esipuhe_ja sisallysluettelo

1. Siirtymisen suunnittelun lähtökohdat

2. Karjan määrä ja rehuntarve

3. Viljelykierron suunnittelu

3.1. Liite Viljelykiertosuunnitelmaesimerkki

4. Maan kasvukunnon hoidon suunnittelu

5. Lannoituksen ja ravinnehuollon suunnittelu

5.1, 5.2. Lannoitustarve ja lannoitustarpeen määritys

5.3. Tilan ravinnekierto ja ravinnetaseet

5.4. Lannanhoitosuunnitelma

5.5. Viherlannoituksen suunnittelu

5.6. Ravinnelähteet ja ravinnehuollon suunnittelu

5.7., 5.8. Kalkituksen ja hivenlannoituksen suunnittelu

6. Kasvinsuojelun suunnittelu

6. 1. Rikkakasvien hallinnan suunnittelu

6. 2. Kasvitautien ja tuholaisten hallinnan suunnittelu

Kirjallisuusluettelo

Luomuviljelyn suunnittelu. 2005.  Rajala, J. (toim.).  Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. ISSN  952-10-1095-9 (paperiversio) ja 978-952-10-6479-1 (PDF)
Kirja on hankittavissa HY Ruraliasta