Luonnonhoitopeltoja kesantojen tilalle

Peltojen kesannointivelvoite poistuu kokonaan tänä vuonna. Viljelijät voivat tästä lähtien saada ympäristötukea vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä luonnonhoitopelloista.

Luonnonhoitopeltoja on kahta tyyppiä: vesiensuojelua edistäviä monivuotisia nurmipeltoja sekä luonnon monimuotoisuutta, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistäviä monimuotoisuuspeltoja. Monivuotisten nurmipeltojen vuosittainen ympäristötuki on 170 euroa hehtaarilta ja monimuotoisuuspeltojen tuki 300 euroa hehtaarilta.

Luonnonhoitopelloille maksetaan ympäristötukea, kun niitä on enintään 15 prosenttia tilan ympäristötukikelpoisesta peltoalasta.

Monivuotisten nurmipeltojen ja niittykasveilla kylvettävien peltojen on oltava vähintään kaksivuotisia. Riista- tai maisemakasveilla kylvettävät luonnonhoitopellot voivat olla yksivuotisia, mutta ne saa muokata vasta kylvöä seuraavana keväänä.

Viljelyn monipuolistamisen tai jokin kolmesta talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen liittyvistä lisätoimenpiteistä valinnut voi vaihtaa ne johonkin toiseen. Yhdestä lisätoimenpiteestä voidaan luopua kokonaan, jos viljelijällä on A- tai B-tukialueella vähintään kolme ja C-tukialueella vähintään kaksi lisätoimenpidettä. Luopumistapauksessa lisätoimenpiteestä maksetut tuet peritään takaisin.

Tästä vuodesta lähtien viljelijä voi muuttaa yhden lisätoimenpiteen luonnonmukaisen tuotannon aloittamisen tai lopettamisen yhteydessä. Myös tilatyypin muuttaminen on mahdollista kahdesti entisen yhden kerran sijaan.

Muutokset sisältyvät Suomen tekemään esitykseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 muuttamisesta, jonka Euroopan komissio hyväksyi 23.1.2009

www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/
090127_luonnonhoitopellot.html

30.1.2009 Teksti: Jukka Rajala