Luonnonmukainen vihreä vallankumous ratkaisu maailman ruokaturvaan

Maataloudessa tulee siirtyä kalliiden, kemiallisten tuotantopanosten käytöstä uudistaviin luonnonmukaisiin viljelyjärjestelmiin, sanoo Rodale-instituutti uudessa raportissaan.

Raportti perustuu tutkimukseen, jossa 57 maassa selvitettiin pienten tilojen tuottavuuden parantamista kehittämishankkeiden avulla. Näillä tiloilla sadot nousivat keskimäärin 79 prosenttia, kun tiloilla siirryttiin käyttämään kestäviä viljelymenetelmiä. Raportti nojaa myös toiseen kehitysmaissa tehtyyn tutkimukseen, jossa todettiin, että luomumenetelmin satotasot nousivat kaksin kolminkertaisiksi tavanomaiseen viljelyyn verrattuna.

Luomuviljelyllä voidaan parantaa maan viljavuutta ja lisätä maan multavuutta ja sitoa hiiltä maaperään. Maan multavuuden lisäys parantaa kasvien ravinteiden ja veden saantia ja satoja. Luomupellot sisältävät myös enemmän hyödyllisiä pieneliöitä, ovat vähemmän herkkiä eroosiolle ja auttavat kasveja selviytymään paremmin kuivien kausien yli.

Rodale-instituutissa Pennsylvaniassa tehdyssä 28- vuotta jatkuneessa eri viljelymenetelmiä vertailevassa tutkimuksessa havaittiin, että luonnonmukaisesti viljelty maissi ja soija kestävät paremmin kuivuutta, jolloin satotasot ylittävät tavanomaisesti viljeltyjen kasvien satotason.

Lähde
The Organic Green Revolution. 2008. Rodale -instituutti
Organic solution –video, 6 min
Muita Rodale-instituutin videoita luomutuotannosta