Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaari Jokioinen 18.-19.3.1998: esitelmät

Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla maaliskuussa 1998 järjestetyssä tutkimusseminaarissa käsiteltiin luonnonmukaista elintarviketuotantoa, luomutuotteita ja luomutuotannon tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen arvoja, päämääriä ja seurauksia pohti tällöin Petri Ylikoski. Helena Kahiluoto keskittyi esityksessään luomututkimuksen erityispiirteisiin.

Kotieläintalouden osalta paneuduttiin sian ruokintaan, laiduntamiseen ja sikalan rakentamiseen. Alustuksessaan Sikojen ruokintatutkimuksen lähtökohdat tutkija Kirsi Partanen kertoi herneen, härkäpavun, lupiinin ja rypsin käytöstä sian ruokinnassa. Hän teki selkoa mm. näiden rehukasvien koostumuksesta, rehuarvosta ja käytön rajoituksista. Juha Kieksi esitteli sikojen laiduntamisesta tehtyjä kokeita ja kertyneitä kokemuksia. Aineistoa oli kerätty oman maamme lisäksi myös Ruotsista, Sveitsistä, Brittein saarilta ja Yhdysvalloista. Luomusikalan rakentamisen perusteita selvitti Seppo Jokiniemi Farma maaseutukeskuksesta.

Munantuotantoa erityyppisissä kanaloissa arvioi tutkija Tuomo Kiiskinen. Hän oli osallistunut yhteistutkimukseen, jossa verrattiin tavallista pienhäkkiä, suurhäkkiä, pehkulattiaa ja osaritilää kanalan rakenteena. Munantuotannon ja rehunkulutuksen lisäksi kokeessa kiinnitettiin huomio kanojen kuolleisuuteen, terveyteen, munintakäyttäytymiseen, hyvinvointiin sekä munien laatuun.

Luonnonmukaisen tuotannon tutkimusseminaarissa paneuduttiin myös karjanlannan käyttöön. Pasi Mattila on selvittänyt ammoniakin haihtumista lietelannasta. Haihtumista voidaan vähentää multaamalla lietelanta maahan mahdollisimman pian levityksen jälkeen. Karjanlannan käytön riskejä ja niiden välttämistä on tutkinut Helvi Heinonen-Tanski. Kokeita on tehty erityisesti ilmastuksen vaikutuksesta lietelannassa esiintyviin bakteereihin. Lannan kompostoinnilla ja lietelannan ilmastuksella voidaan vähentää haitallisten pieneliöiden kuten bakteereiden riskejä.

Luomutuotteiden laadusta ja soveltuvuudesta jatkojalostukseen tekivät selkoa seminaarissa Marita Leskinen ja Hanna-Maija Pietiläinen. Heidän aineistossaan oli analyysituloksia luomuviljeltyjen perunan, porkkanan, keräkaalin ja mansikan eri lajikkeiden kemiallisista ominaisuuksista. Analyyseissä oli määritetty edellä mainittujen kasvisten C-vitamiini-, sokeri-, kuiva-aine-, proteiini-, nitraatti- ja beetakaroteenipitoisuus.

Luomutuotteiden markkinointia ja kauppaa käsiteltiin mm. Aimo Tiilikaisen tutkimuksen pohjalta. Hän on selvittänyt kuluttajien ympäristöasenteita ja käyttäytymistä sekä ympäristöystävällisten elintarvikkeiden markkinointia. Kauppias Päivi Korolainen Iisalmesta kertoi kokemuksiaan luomutuotteiden kaupasta ja markkinoinnin kehittämisestä. Juha Pirkkamaan alustuksessa Kehittämishankkeiden merkitys luomuelintarvikeketjussa valottui erityisesti Agropolis Oy:n toiminta luomuhankkeiden toteuttajana. (RiKo)

Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A 46. Jokioinen: Maatalouden tutkimuskeskus. 75 s.
www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja46.pdf