Maahantuonnin valvonta

Luomun luotettavuus on varmistettava myös lisääntyvässä kansainvälisessä kaupassa. EU:n ulkopuolelta  luomutuotteita maahantuovien on kuuluttava luomuvalvontaan. Hyväksyntä on saatava ennen toiminnan aloittamista. Maahantuojia valvotaan kuten luomuelintarvikkeiden valmistajia ja Evira on laatinut tuonnista yksityiskohtaiset ohjeet.

Lupaa ei tarvitse hakea, jos tuotteet tuodaan Islannista, Liechtensteinista tai Norjasta. Lupaa ei myöskään tarvita, jos vientimaa ja tuotavat luomutuotteet, sekä tuotantoon ja valvontaan liittyvät ehdot on mainittu komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kolmansista maista. 

Luomutuotteiden tuonti ja vienti EU:n jäsenmaiden kesken on sisämarkkinakauppaa, ja tuotteilla on vapaa liikkuvuus.

EU:n luomuasetuksen mukaiset luomutuotteet

EU:n ulkopuolelta maahantuotujen luomutuotteiden tulee olla tuotettu vastaavien vaatimusten mukaan kuin EU-maissa ja niihin on sovellettava yhtä tehokkaita tarkastustoimenpiteitä.

Jokainen tuontilähetys tarkastetaan tullauksen yhteydessä, tuojan hakiessa lupaa luovuttaa tuomansa luomutuotteet vapaaseen liikkeeseen EU:n sisämarkkinoille. Tarkastus suoritetaan aina, vaikka tuojalle olisi myönnetty lupa tuoda luomutuotteita EU:n ulkopuolelta.

Tuontia edeltävällä lupamenettelyllä ja jokaisen tuontilähetyksen tarkastuksella taataan rehellinen kilpailu luomutoimijoiden kesken ja kuluttajille varmuus ostamansa luomutuotteen luonnonmukaisuudesta.