Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon

Maan kasvukunnon hoidon työkalupakkiin on koottu maan kasvukunnonhoidon suunnittelussa ja hoidossa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja ja materiaaleja. Työkalut ja materiaalit on tuotettu OSMO-hankkeessa vuosina 2016-2018. Tutustu  kasvukunnon hoidon työkalupakin sisältöön ja ota tarpeelliset työkalut käyttöön.

Tutkimusjulkaisuja maan kasvukunnosta OSMO-hankkeen tutkimustiloilta ja kirjallisuudesta

Mattila ja Rajala. Kationinvaihtokapasiteetin maaritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa. 2018. Raportteja 179Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Mattila ja Rajala. Miten valtan maan tiivistymisen renkaiden avulla. 2018. Raportteja 175. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Mattila ja Rajala. Mistä tunnistaa hyvän kasvukunnon? 2017. Raportteja 171. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Miksei pelto kasva? OSMO-tulokset esillä NJF-kongressissa 20.6.2017, esitelmä, tiivistelmä ja posteri

Hyvän kasvukunnon jäljillä. Artikkeli Puutarha ja Kauppa- lehdessä 11.5.2017

 

 

Kurssimateriaaleja, diasarjoja ja multimediesityksiä maan kasvukunnon hoidosta

Kuivatus kuntoon, mutta millaisella salaojituksella -kurssin materiaalit

 

Maan multavuuden hoito -työpajan– materiaalit -myös ääniversioina

 

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin – kurssin materiaalit

Maakosketusta ja vetokykyä-mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssin materiaalit ja työkaluja

Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin materiaalit – myös ääniversioina

 

Suunnittelutyökaluja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun

Kationinvaihtokapasiteetti-laskuri  Viljavuustutkimustulosten monipuolisempaan hyödyntämiseen

Laskurit koneiden akselipainojen muutosten ja tiivistymisriskien arviointiin

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki

 

 


Lue lisää OSMOsta