Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon

Maan kasvukunnon hoidon työkalupakkiin on koottu maan kasvukunnonhoidon suunnittelussa ja hoidossa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja ja materiaaleja. Työkalut ja materiaalit on tuotettu OSMO-hankkeessa vuosina 2016-2018. Tutustu  kasvukunnon hoidon työkalupakin sisältöön ja ota tarpeelliset työkalut käyttöön.

Tutkimusjulkaisuja maan kasvukunnosta OSMO-hankkeen tutkimustiloilta ja kirjallisuudesta

Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina. Mattila T.J., Rajala J. ja Mynttinen R. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 197. 60 s.

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan. Mattila T.J., Rajala J., Ajosenpää H. ja Mynttinen R. 2019.
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 195. 64 s.

Raportti: Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle.  Mattila T.J., Manka V. ja Rajala J. 2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 192. 30 s.

Kipsi maanparannusaineena – Tietokortti 2019

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina. Ravander J., Mattila T.J. ja Rajala J. 2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 191. 43 s.


Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. 2
018. Mattila T.J., Manka V., Rajala J., Ajosenpää H., Luokkakallio J. ja Tuononen M. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 189. 56 s.

Uusia menetelmiä maaperästä vapautuvan typen määrän arviointiin. Kinnunen O., Mattila T.J. ja Rajala J. 2018. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 188.

Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana. 2018.  Mattila, T. J., Manka, V., Rajala, J. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Raportteja 185.

Kationinvaihtokapasiteetin maaritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa. 2018. Mattila T.J. ja Rajala J. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 179.

Fosforin kayttokelpoisuuden parantaminen ja paastojen vahentaminen parantamalla maan kasvukuntoa kokemuksia 24 tutkimuslohkolta. Mattila T.J. ja Rajala J. Posteri 11.6.2018

Improving phosphorus availability and reducing emissions through soil health experiences from 24 test fields. Mattila T.J. ja Rajala J. Poster 11.6.2018

Miten valtan maan tiivistymisen renkaiden avulla. 2018. Mattila T.J. ja Rajala J. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 175.

 Mistä tunnistaa hyvän kasvukunnon? 2017.  Mattila T.J. ja Rajala J.. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 171.

Miksei pelto kasva? OSMO-tulokset esillä NJF-kongressissa 20.6.2017, esitelmä, tiivistelmä ja posteri

Hyvän kasvukunnon jäljillä. Artikkeli Puutarha ja Kauppa- lehdessä 11.5.2017

 

 

Kurssimateriaaleja, diasarjoja ja multimediesityksiä maan kasvukunnon hoidosta

Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä-seminaarin materiaalit


Miten kestävyyttä viljelyyn -seminaarin materiaalit

 

 

Kuivatus kuntoon, mutta millaisella salaojituksella -kurssin materiaalit; luentomateriaalit ja videot

 

 

Maan multavuuden hoito -työpajan– materiaalit -myös ääniversioina

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin – kurssin materiaalit

Maakosketusta ja vetokykyä-mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssin materiaalit ja työkaluja

 

Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin materiaalit – myös ääniversioina

 

 

Suunnittelutyökaluja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun

Kationinvaihtokapasiteetti-laskuri  Viljavuustutkimustulosten monipuolisempaan hyödyntämiseen

Laskurit koneiden akselipainojen muutosten ja tiivistymisriskien arviointiin

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki

 

 


Lue lisää OSMOsta