Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon

Maan kasvukunnon hoidon työkalupakkiin on koottu maan kasvukunnonhoidon suunnittelussa ja hoidossa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja ja materiaaleja. Työkalut ja materiaalit on tuotettu OSMO-hankkeessa vuosina 2016-2018. Tutustu  kasvukunnon hoidon työkalupakin sisältöön ja ota tarpeelliset työkalut käyttöön.

Raportit: Tutkimusjulkaisuja Maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Syvennä tietämystäsi maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueista kirjallisuuskatsausten, OSMO-hankkeen tilatutkimusten ja käytännönläheisten kuvien avulla.

Tutustu Raportteihin

 

 

Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon

Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueisiin tiiviinä ja käytännönläheisinä paketteina.

Tutustu Tietokortteihin

Kurssimateriaaleja, diasarjoja ja multimediesityksiä maan kasvukunnon hoidosta

Itseopiskelumateriaaleja

Maan kasvukunnon hoito: Kemiallinen  viljavuus, Tuomas Mattilan luento

Peltomaan lierot – erikoistutkija Visa Nuutisen diasarja lieroista

Maan kasvukunnon hoito: Kemiallinen viljavuus ja sen hoito – yliopistotutkija Tuomas Mattilan luentotallenne ja diasarja

Joustopiikkiäkeestä kevytkultivaattori – multimediamateriaali (kirjallinen kuvaus, kuvia ja video)

 

 

Valmennusten materiaaleja

Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin 27.11.2019 materiaalit

Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin 3.4.2019 materiaalit

Miten kestävyyttä viljelyyn? -seminaarin materiaalit

Kuivatus kuntoon, mutta millaisella salaojituksella -teemapäivien diat ja videotallenteet

Maan multavuuden hoito -työpajan diat ja videotallenteet 

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin -kurssin materiaalit

Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista? -kurssin materiaalit ja työkaluja

Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin diat ja videotallenteet

 

 

Suunnittelutyökaluja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun

Kationinvaihtokapasiteetti-laskuri  Viljavuustutkimustulosten monipuolisempaan hyödyntämiseen

Laskurit koneiden akselipainojen muutosten ja tiivistymisriskien arviointiin

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki

Maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin MARA-kortti

 


Lue lisää OSMOsta