Maan tarkastelu paljastaa kasvukunnon

Maan kasvukuntoa voidaan selvittää tarkastelemalla maata aistinvaraisesti pellolla. Lapiolla kaivetaan peltomaasta näyte, josta tehdään erilaisia havaintoja

Seuraavassa diaesityksessä havainnollistetaan erilaisia kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä valokuvien avulla.

Maanäytteet otettiin ja havainnot tehtiin kahdella etelä-savolaisella lypsykarjatilalla säilörehunurmista kesäkuun alussa vuonna 2010.

Kummastakin tilasta annetaan taustatietoja. Maanäytteet otettiin tarkasteluun kummallakin tilalla kahdelta eri lohkolta. Tarkoituksena oli selvittää johtuuko erilainen nurmen kasvu puutteista maan kasvukunnossa.

Katso esitykset:
Maan tarkastelu paljastaa kasvukunnon Rajala ja Ellä 020610 – Osa 1 , PDF 3,5 Mb

Maan tarkastelu paljastaa kasvukunnon Rajala ja Ellä 020610 – Osa 2 , PDF 2,5 Mb
Teksti: Jukka Rajala