Mikä tekee emakosta hyvän emon?

Sikojen hyvinvointiin liittyvässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat hyvän emon tunnusmerkit ja miten ne vaikuttavat porsaiden kasvuun ja eloonjäämiseen. Emakon emo-ominaisuudet ovat jääneet lähes huomioimatta jalostuksessa, sen sijaan porsaskuolleisuutta on pyritty vähentämään muokkaamalla tuotantoympäristöä (mm. porsitushäkin käyttö).

Tutkimuksessa seurattiin emakoiden käyttäytymistä, hormonitoimintaa ja aineenvaihduntaa viiden viikon imetyskauden aikana. Lisäksi tutkittiin emakoiden lisääntymistoimintoja imetyskauden loppupuolella ja vieroituksen jälkeen. Tuloksista ilmenee, että mitä useammin emakko imettää, sitä paremmin porsaat kasvavat. Imetyskäyttäytyminen näytti olevan emakkokohtainen ominaisuus, sillä yksilöiden käyttäytyminen oli samankaltaista päivästä toiseen. Porsaskuolleisuus oli alhaisempi emakoilla, jotka tiineyden jälkeen nopeasti käynnistivät rasvavarastojensa käytön. Emakon korkea oksitosiinitaso on lisäksi yhteydessä tehokkaaseen kataboliseen aineenvaihduntaan ja porsaiden nopeaan kasvuun.

Tutkimus antaa uutta tietoa emakon emo-ominaisuuksista ja näiden määrittelemisestä. Lisäksi osoitettiin, että imetyskauden aikana ainakin osa hyvistä emo-ominaisuuksista toistuu yksilökohtaisesti. Tämä kannustaa emo-ominaisuuksien jalostettavuutta selvittäviin jatkotutkimuksiin.

Tutkimuksesta lisää suomeksi (pdf)

Valros, A. 2003.

Mikä tekee emakosta hyvän emon?

Imettävän emakon käyttäytyminen ja fysiologia. Behaviour and physiology of lactating sows –associations with piglet performance and sow postweaning reproductive success.
Helsingin Yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen eläinlääketieteen laitos. Helsinki. 79 s. ISBN 952-91-5676-6 (nid), ISBN 952-10-0991-8 (PDF)
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/kliin/
vk/valros/