Mitkä teolliset rehut sopivat luonnonmukaiseen tuotantoon?

Kysymys: Mitkä teolliset rehut sopivat luonnonmukaiseen tuotantoon?

Vastaus: Evira:n maatalouskemian osasto valvoo luomurehujen valmistajia ja maahantuojia EY neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Luonnonmukaisia rehuja valmistavien ja maahantuovien toimijoiden tulee hakeutua Eviran:n ylläpitämään valvontajärjestelmään, mutta ns. luomurehulistan ylläpitäminen ei ole määritelty lainsäädännössä. Evira:n maatalouskemian osasto listaa uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjen luomurehujen valmistajien tuotteet, jotta tuottajien olisi helpompi löytää tarvitsemansa rehut. Lista luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvien muiden rehujen lista julkaistaan Evira:n internetsivuilla, kun luonnonmukaiseen valvontajärjestelmään hakeutuneet toimijat on hyväksytty. Lista löytyy Evira:n luomusivuilta osoitteesta
www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/luonnonmukainen_el__intuotanto/