Mistä saa luomusiemeniä?

Luonnonmukaisesti viljeltyjen siementen myyjistä on tiedot Eviran ylläpitämässä Luomusiemenrekisterissä. Sieltä löytyvät tiedot eri kasvilajien ja eri lajikkeiden siementen myyjistä.

4.8.2006 päivitetyn rekisterin mukaan luomutimotein ja luomupuna-apilan siemen on loppunut eikä sitä tällä hetkellä ole saatavissa ennen uuden sadon valmistumista.
Luomusiemenrekisteri
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
luomu_tilastot/lisaysaineistorekisteri2006.pd
f

Tietoa luomulisäysaineistosta ja sen käytöstä
www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
luomulis__ysaineisto/

Hakemus luvasta käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa – Luomuvalvontalomake 9c
www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/
luomuvalvonnan_lomakkeet/

Yhteydenotto paikalliseen luomuneuvojaan on suositeltavaa.
www.maaseutukeskus.fi/luomu/mita/neuvojat.html

Kysymykseen vastasi: Erikoissuunnittelija Jukka Rajala, Helsingin Yliopisto, Ruralia-Instituutti, Mikkeli.