Miten EU kehittää luomua?

EU säätelee luomutuotteiden tuotantoa, valvontaa, merkintöjä ja markkinointia luomuasetuksella.
Kaikkien markkinoilla olevien luomutuotantoon viittaavin merkinnöin varustettujen tuotteiden tulee täyttää nämä EU:n antamat vähimmäisvaatimukset.
EU tukee luomutuotantoon siirtyviä viljelijöitä maatalouden ympäristöohjelmaan otetun luomutukisitoumuksen avulla. Jokainen jäsenmaa on laatinut siitä oman sovelluksensa, jonka EU on hyväksynyt. Sopimuksen tehnyt viljelijä saa hehtaarikohtaista tukea, josta puolet maksaa EU ja puolet on kansallista rahoitusta.
EU:lla on aluekehitysohjelmia, josta myös luomutoimijat voivat saada erillisiin hankkeisiin muiden tavoin tukea. EU rahoittaa myös useita luomututkimushankkeita.
Kesäkuussa 2004 EU julkisti erityisen luomun toimintasuunnitelman, jossa on kaikkiaan 21 erillistä toimenpidettä luomualan kehittämiseksi.
Vuonna 2007 EU:ssa uudistettiin luomutuotteiden tuotannon, valvonnan ja merkitsemisen lainsäädäntö uudistettiin.
Lisätietoja
Lainsäädännöstä ja Valvonnasta www.luomu.fi/alkutuotanto/
sekä www.luomu.fi/jatkojalostus/
Luomutuesta www.mmm.fi/tuet/maatalouden_viljelijatuet/
www.luomu.fi/alkutuotanto/muutatietoa.htm
EU:n luomun toimintasuunnitelmasta
www.luomu.fi/yleista/muutatietoa.htm

Kysymykseen vastas: Erikoissuunnittelija Jukka Rajala, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli.