Miten ryhmäporsiminen ja ryhmäimetys saadaan onnistumaan?

Kysymyksiä ja vastauksia sikojen ryhmäporsimisesta ja ryhmäimetyksestä luomutuotannossa. Kysymyksissä käsitellään mm sopivaa ryhmäkokoa ja ryhmäporsimisen sekä ryhmäimetyksen toteuttamista. Kysymyksiin vastasi luomusikatuotantoon laajasti perehtynyt neuvoja Katja Mahal.

Kysymys:

Mikä on toimivan ryhmäimetyksen ryhmäkoko

Vastaus: Kolmen emakon ryhmää pidetään ihanneryhmänä, mutta pyrkimys on pitää isompia ryhmiä. Maksimi on 8 emakkoa. Yli kahdeksan emakon ryhmillä haitat kasvavat yli hyötyjen; porsaat tulevat levottomaksi ja vaihtavat tissiä eikä pahnue pysyy koossa.

Lähde: FiBL: Gruppensäugen in der Schweinehaltung

 

Kysymys:

Voiko esimerkiksi kolmen emakon ryhmäkarsinassa porsimiset tapahtua vapaana ryhmässä?

Onko kokemusta, voiko esimerkiksi kolmen emakon ryhmäkarsinassa porsimiset tapahtua vapaana ryhmässä? Joskus meillä porsii joku emakoista jo purupihattoon ja toiset emakot antavat pääsääntöisesti porsimisrauhan porsivalle. Nouseeko kuolleisuus liikaa?

Vastaus: Porsiminen onnistuu vapaana ryhmässä. Sitä kutsutaan ryhmäporsimiseksi. Ryhmäporsiminen olisi teoreettisesti tuotantomuotona hyvinvointi-ihanne mutta käytännössä se on vaikea hallita. Onnistuakseen emakoiden kiimat ja synnytykset pitää pysyä hyvin synkronisoituna tuotantokierroksesta toiseen, koska uusien jäsenten integroiminen synnyttää levottomuutta ja on suuri haaste ryhmän toimivuudelle. Tällöin tallaantumisesta tulee ongelma ja kuolleisuus nousee liikaa.

 

Kysymys:

Miten ryhmäporsiminen toteutetaan?

Vastaus: Ryhmäporsiminen toteutetaan useimmiten niin, että käytetään muunneltavaa karsinaa, jossa emakoilla on ensimmäisinä päivinä oma osasto. Emakko kaipaa porsimiseen suojatun tilan. Tällöin porsaat saavat myös parhaan suojan tallaantumiseen ensimmäisinä päivinä ja pahnueen imetysjärjestys pääsee muodostumaan rauhassa.

Viikon jälkeen ovet avataan, jolloin porsaat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Noin parin viikon jälkeen otetaan väliseinät pois, jolloin eläimille tulee iso yhteinen makuualue käytettäväksi. Jotkut tilalliset ovat hyvin tyytyväisiä tästä järjestelystä mutta useimmat ovat luovuttaneet, koska rakentelemiset koetaan työlääksi.

Toinen vaihtoehto on ryhmien yhdistäminen vasta, kun porsaat ovat kaksi tai kolme-viikkoisia Tällöin emakot ovat ensin yksin porsaiden kanssa, ja ”lastentarhavaiheessa” pikkuperheet yhdistetään. Malli vastaa sikojen luontaista synnytyskäytöstä ja helpottaa ryhmittymistä, sitä kutsutaan ryhmäimettämiseksi.

 

Kysymys:

Miten vakaa pitää ryhmäporsituksen ryhmän olla?

Ryhmäporsituksessa osa emakoista on tuttuja keskenään, kun ne ryhmitetään joutilasajan lopussa. Se, että pelkästään osa tuntee toisensa, ei taida riittää?

Vastaus: Ryhmäporsimisessa onnistumisen kannalta on hyvin tärkeä, että kaikki ryhmän jäsenet tuntevat toisensa ja tulevat toimen keskenään. Ryhmäporsimisen suurin vaikeus onkin saada ryhmät pysymään yhdessä.

 

Kysymys:

Miten vakaa pitää ryhmäimetyksen ryhmän olla?

Vastaus: Ryhmäimetyksessä ryhmiä on vähän helpompi muodostaa. Uusia emakoita voi pitää ryhmänä. Yksinäistä ensikkoa syrjitään helposti. Parhaat tulokset saadaan, kun kaikki emakot ryhmässä tuntevat jo entuudestaan toisensa.

Sekä ryhmäporsitus -kuin ryhmäimetysryhmässä on hyvä olla eri-ikäisiä emakoita. Tällöin ryhmittyminen ja arvojärjestys muotoutuu luontevasti ja nuoret emakot oppivat vanhemmilta miten kuuluu toimia.

Lisätietoa ryhmäimetyksestä:

Kysymyksiin vastasi: Katja Mahal