MTT:n henkilöstön kannanotto Karilan tutkimusasemasta

MTT:n johtokunta on 16.12.2011 antamassaan linjauksessa esittänyt MTT Mikkelin Karilan maatilasta luopumista saattaakseen päätökseen muutama vuosi sitten käynnistyneen siirtymisen laajempaan tutkimusyhteisöön Mikkelissä. Esitetty toimenpide tarkoittaa kuitenkin sitä, että MTT samalla luopuisi merkittävästä osasta luonnonmukaisessa viljelyssä olevia tutkimuspeltojaan. Toimenpide olisi ristiriidassa sekä valtion luomutuotannolle ja -tutkimukselle asettamien tavoitteiden että tutkimustoimijoiden yhteisten luomututkimuksen kehittämislinjausten (mm.Luomuinstituutti- ja Pro Luomututkimus -suunnitelmat) kanssa, joiden edistämiseen MTT:n johtokin on ilmoittanut olevansa sitoutunut.

MTT Mikkelin henkilöstön mielestä:

  • Karila muodostaa nykyisellään ylivoimaisen luomututkimusympäristön, jonka tehokkaalla hyödyntämisellä kyetään nyt ja tulevaisuudessa hankkimaan merkittävää ulkopuolista projektirahoitusta ja palvelemaan sidosryhmiä ja elinkeinoa.
  • Luomuinstituutti-suunnitelman toteutuminen vaarantuu voimakkaasti, mikäli Karilasta luovutaan, koska sekä kaikki alueen tutkimustoimijat että tutkimussektori valtakunnallisesti kärsivät merkittävän kokeellisen tutkimusresurssin menetyksestä.
  • Johtokunnan linjausten mukaisilla vaihtoehtoisilla kokeellisen tutkimuksen toimintaympäristöillä ja –malleilla (muut MTT:n toimipaikat, kumppanuustilat, Otavan koulutila) ei MTT Mikkelissä saavuteta säästöjä – pikemminkin päinvastoin. Lisäksi ne vaarantavat tutkimuksen laadun, eivätkä korvaa omaa kiinteää ja ominaisuuksiltaan tunnettua koetoimintaympäristöä.
  • MTT Mikkeli toimii jo tällä hetkellä tehokkaasti; ulkopuolisen rahoituksen osuus toimipaikalla on n. 70 %, kun MTT:n keskiarvo on 50 %.
  • Vaihtoehtoiset toimintaympäristöt eivät vakuuta sidosryhmiä ja elinkeinoa ja kokeellinen toiminta käy sekä taloudellisesti että käytännön toteutuksen kannalta liian raskaaksi.
  • Kokeellisen tutkimuksen toimipaikkaverkosto ja kenttäkoeosaaminen ovat MTT:n ydintoimintaa. Sekä valtakunnallisessa LYNET-yhteistyössä että alueellisessa yliopistokeskusyhteistyössä MTT:n kilpailuvaltteja ovat nimenomaan laadukkaat kokeellisen tutkimuksen resurssit.
  • Säästötoimet ovat välttämättömiä, mutta niillä ei saa vaarantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa.

MTT Mikkelin henkilöstön kannanotto Karilan tutkimusasemasta kokonaisuudessaan