Naturland kritisoi uusia EU-vesiviljelyn säädöksiä

Juuri hyväksytyt EU:n vesiviljelysäädökset sisältävät liian paljon kompromisseja tavanomaisen tuotannon suuntaan. Näin kritisoi saksalainen vesiviljelyn kansainvälinen pioneerijärjestö uutta EU:n vesiviljelysäädöstöä.Naturland aloitti luomuvesiviljelyn 1990-luvun alussa ja on laatinut säädökset monien eri lajien kasvatukseen. Naturland-merkillä tuotetaan vesiviljelynä kaloja, äyriäisiä, 18 Euroopan maassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Sallitut kasvatustiheydet ovat useimmille lajeille aivan liian suuria, jopa kahdesta kolmeen kertaan suurempia kuin Naturland sallii. Lisäksi EU-asetus sallii kriittisten kemikaalien käytön kasvatusaltaiden puhdistamiseen ja tuotteiden säilytykseen.

Järjestön omissa säädöksissä korostetaan luomurehujen käyttöä, alhaisia kasvatustiheyksiä, kemikaalien käyttökieltoa ja ympäristön- ja eläinsuojelua. Lisäksi tuotteita tuottavien tilojen tulee noudattaa sosiaalisesti kestävän tuotannon säädöksiä.

Naturland-järjestön tiedote
www.naturland.de/detail.html?&no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=188&tx_ttnews[backPid]=1

Naturlandin luomuvesiviljelyn sivusto
www.naturland.de/aquakultur.html%20

9.7.2009 Teksti: Jukka Rajala