Naudan siirtymävaihelaskuri luomukelpoisuuden laskennan avuksi

IMG_1786 - CopyNaudan siirtymävaihelaskuri on apuvälinen luomukelpoisuuden laskennan avuksi. Laskurilla voidaan laskea,  milloin täyttyy tavanomaisesta luomuhoitoon tulleen naudan siirtymäaika.

Naudan siirtymävaihe tavanomaisesta luomuun eläimen ja siitä saatavan lihan osalta on aina vähintään 12 kk, minkä lisäksi sen tulee olla ollut ainakin ¾ elämästään luomuhoidossa.

Excel-pohjainen iirtymävaihelaskuri on tehty helpottamaan tätä nautojen siirtymävaiheen keston laskentaa. Sitä voidaan käyttää, kun nautaa ollaan myymässä teuraaksi tai eloon seuraavissa tilanteissa:

 • kun naudat on siirretty luomuun tavanomaisesta tuotannosta
 • kun karjaan on ostettu tavanomainen nauta luomukarjaan

Lataa Nautojen luomukelpoisuuden laskenta laskuri, Excel – Lataa käyttöösi sivun oikean yläkulman kärjellään olevasta nuolesta. Valitse Tallenna omalle koneellesi -vaihtoehto.

Lue laskurin  käyttöohje

Tavanomaisen hoidon jälkeen luomuhoitoon

Käyttöohje (ks. myös esimerkit ”Malli”-välilehdeltä)

 1. Kirjaa eläimen nimi, jos sellainen on käytössä, ja aina eläimen yksilöllinen syntymätunnus
 2. Lisää sarakkeeseen ”Syntynyt” eläimen syntymäpäivämäärä
 3. Lisää sarakkeeseen ”Luomuun” päivämäärä, jolloin eläin on tullut luomuvalvonnan piiriin.
  1. Aloittavalla tilalla tämä on se päivämäärä, josta alkaen ELY-keskus on hyväksynyt siirtymävaiheen alkavaksi.
  2. Yksittäisen tavanomaisesta tuotannosta hankitun eläimen osalta käytä tilalle tulopäivää eli päivämäärää, josta alkaen eläin on ollut luomuhoidossa.
 4. Paina enter-painiketta.
 5. Laskelma antaa sinulle seuraavat tiedot
 • ”Ikä pv” sarake laskee syntymäajasta luomuun siirtymisen päivämäärään kuluneen ajanjakson.
 • ”Ikä pvx4” ilmaisee päivinä, kuinka vanhaksi eläimen pitää elää, että se saavuttaa iän, jonka jälkeen se on ollut vähintään ¾ elämästään luomuhoidossa.
 • ”Poistettavissa luomuna” kertoo suoraan päivämäärän, jonka jälkeen eläimen voi markkinoida luomueläimenä eteenpäin.

 

Huomioi poikkeukselliset tilanteet

Laskuria ei voi aina käyttää kaavamaisesti, vaan eläimen elinkaarta on tarkasteltava yksityiskohtaisesti.  Poikkeustilanteet, jotka tulee huomioida ja laskea erikseen.

 • Jos eläimelle on määrätty markkinointikielto, on mahdollisen siirtymävaiheen osalta noudatettava tuotantotarkastuspäätöksessä annettuja määräyksiä.
 • Eläin on ollut jossain aiemmassa vaiheessa elämäänsä jo luomuhoidossa.

Jos olet epävarma naudan siirtymävaiheen laskemisesta ota yhteyttä luomueläintuotannon neuvojaan. On erittäin tärkeää, sekä ostajan että myyjän kannalta, että eläimen luomulaatu on varmistettu.

Tutustu hankkeen muihin työkaluihin ja julkaisuihin

Tekijät: Pirkko Tuominen ja Brita Suokas
Tämä aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.